Вышка — это та высота, с которой видно далеко окрест

 
  Выходит с 1 марта 1928 года
№ 13(20380) от 9 апреля 2021 года

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХAМ AЛИEВ ПРИНЯЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


8 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхaм Aлиeв принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсефа бен Ахмеда аль-Усаймина. Как сообщил АЗЕРТАДЖ, приветствуя генерального секретаря, Президент Ильхaм Aлиeв сказал: — Благодарю за то, что приехали. Вы регулярно навещаете нас. Это очень хорошая демонстрация нашего сотрудничества и вашего отношения к нашей стране. Перед тем, как приступить к беседе, я хочу наградить вас государственным орденом Азербайджана – орденом «Достлуг» за исключительный вклад в развитие сотрудничества между Организацией исламского сотрудничества и Азербайджаном.
Президент Азербайджана Ильхaм Aлиeв вручил Юсефу бен Ахмеду аль-Усаймину орден «Достлуг».ZƏNGƏZUR DƏHLİZİ — TƏRƏQQİYƏ GEDƏN YOL
Zəngəzur dəhlizi «Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri»nə tam cavab verir

10 noyabr 2020-ci il tarixində Rusiyanın iştirakı ilə özündə doqquz bəndi əks etdirən bəyanatın imzalanması bir tərəfdən Ermənistanı kapituliyasiyaya məcbur etdi, digər tərəfdən Ali Baş Komandan, Böyük Sərkərdə İlham Əlyevin rəhbərliyi ilə müzəffər Azərbaycan Ordusunun gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirdi.AZQAC-İN PREZİDENTİ, MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI NOVRUZ ASLANOV RİİB KÖNÜLLÜLƏRİNİ TƏLTİF ETDİ

2021-ci il martın 31-də AzQAC-ın baş ofisində Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllülərinin təltifetmə mərasimi keçirildi. Görüşü giriş sözü ilə açan AzQAC-ın prezidenti, Milli Məclisin deputatı Novruz Aslanov RİİB könüllülərini salamlayaraq, onları Cəmiyyətdə görməyindən məmnun olduğunu bildirdi. Gənclərlə görüşməyin gələcəyə işıq tutmaq olduğunu xüsusi olaraq vurğuladı. Cəmiyyətin prezidenti, həmçinin, BQXQA Hərəkatı və AzQAC-ın fəaliyyət istiqamətləri haqqında da qısa məlumat verdi.
AzQAC-ın 101 yaşının olduğunu deyən natiq, Cəmiyyətin hazırda 25000-ə yaxın fəal könüllüsünün fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdırdı. Azərbaycanın bütün bölgələrində AzQAC-ın şəhər və rayon bölmələrinin fəaliyyət göstərdiyini və onların özlərinin də könüllülərəmalik olduğunu söylədi. 2020-ci ilinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən respublikada «Könüllülər ili» elan edilməsi haqqında Sərəncamından sonra bir çox sahədə fəaliyyət göstərən qurumlarda könüllüləri yetişdiyini xüsusui olaraq vurğuladı. Həmçinin, özünün 25 ilə yaxın könüllü fəaliyyət göstərdiyini və hazırda da AzQAC-ın prezidenti vəzifəsini könüllü olaraq yerinə yetirdiyini görüş iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı. Dövlətin Cəmiyyətə olan diqqət və qayğısından söz açan Cəmiyyətin rəhbəri «AzQAC haqqında» Qanunundan və ölkə başçısı İlham Əliyevin 7-ə yaxın Sərəncamından bəhs etdi. Bu qanunun dünyada fəaliyyət göstərən 192 milli cəmiyyət üçün bir nümunə olduğunu da iştirakçıların nəzərinə çatdırdı. Daha sonra çıxış edən RİİB-in nümayəndəsi Adilə Əliyeva təmsil etdiyi birliyin və könüllülərin adından AzQAC-ın prezidentinə təşəkkür etdi. O, bundan sonra da əməkdaşlığın davam etdiriləcəyini vurğuladı. Novruz Aslanov gənclərə uğurlar diləyərək, onlarla gələcəkdə də birgə layihələrdə birlikdə çalışmaqdan məmnunluğunu ifadə etdi. Sonda RİİB könüllüləri AzQAC-ın İlk Yardım sertifikatları ilə təltif edildilər.
Xalid XƏLİLOV.ЛУЧШИЕ МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ
или свет далекой звезды Садыха Муртузаева

Неизгладимый след в истории человечества оставляют люди, посвятившие свою жизнь бескорыстному служению родине и народу. И не важно, в какую эпоху они жили, к какой конфессии принадлежали, идеями какой партии руководствовались… Яркий свет от их добрых деяний, как и свет от давно погасших звезд, всё ещё мерцающих на небосклоне, доходит, из тех далеких теперь уже лет до наших дней. В этой когорте своё особое место занимает Садых Наби оглу Муртузаев, о котором очень хорошо помнит старшее поколение и почти ничего не знает молодое. Между тем, бессменно проработав в течение 31 года на посту первого секретаря райкома партии в различных районах нашей республики, он внёс новаторский вклад в развитие экономики Азербайджана, а как учёный филолог, писатель, оставил бесценное наследие, изучая которое можно открыть много неизведанных страниц истории не только нашей страны. Сегодня, когда уже прошло 40 дней после его кончины на 97-м году жизни, по совету члена Редакционной коллегии нашей газеты Тофика Махмудова, бережно хранящего в своей библиотеке все книги с дарственными надписями С.Н.Муртузаева, я решила рассказать нашим читателям об этом удивительном человеке.9 АПРЕЛЯ – ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ГРУЗИНСКОГО НАРОДА

В апреле 1989 года Грузия, как и Азербайджан, боролась за сохранение своей территориальной целостности и за государственную независимость. Грузия – родина великого поэта, автора поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели, казалось жила в мартовские дни 1989 года своей тихой, мирной жизнью. Хотя, также, как и по всему СССР, «благодаря» экспериментальной программе горе-руководителя Советского государства М.Горбачева, жилось в республике не очень-то богато и радостно, в сравнении с прежними временами. Но люди смирились с положением дел в надежде на лучшие дни. Ничто не предвещало появления «чёрных туч» над этой почти райской землёй.В БАКУ ПРОШЛА ОНЛАЙН ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОМУ ХРАМУ В ГОРОДЕ ГЯНДЖА

8 апреля 2021 года на площадке Русского дома в Баку (РИКЦ) состоялась онлайн встреча настоятеля храма Бакинско-Азербайджанской епархии Русской Православной церкви Михаила Архангела Мефодия Эфендиева с Духовно-просветительским центром Борисовской центральной библиотеки имени Ивана Колодеева (город Борисов, Республика Беларусь). Темой обсуждения стал Александро-Невский храм в городе Гянджа. Православный храм был построен в 1887 году на благотворительные средства, как православных, так и мусульман. Среди существующих православных храмов Азербайджана он является одним из наиболее старейших после Михайло-Архангельского храма в городе Баку. Здание построено в византийском стиле из кирпича «плинфа». От дореволюционного интерьера дошли иконы святого благоверного князя Александра Невского и икона святой Марии Магдалены. В настоящее время Александро-Невская церковь входит в Национальный реестр памятников Азербайджанской Республики. Службы в храме совершаются по субботним, воскресным и праздничным дням. В мероприятии приняла участие внучка настоятеля Храма Рождества Пресвятой Богородицы, священномученика Иоанна Бакинского Мария Мамедова, она рассказала о трагических событиях в его жизни. Итоги встречи подвела координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра Любовь Якунина. Она поблагодарила всех участников встречи за т`плую атмосферу и интересную информацию.
Пресс-центр РИКЦ.
Подробнее читайте на страницах газеты. Для этого нужно оформить подписку на "Вышку" в фирмах по распространению печати "Гасид" (493-14-06), "Азермятбуатяйымы" (440-46-75), "Каспий" (510-82-24), "Гая" (566-77-80) или обратиться в редакцию: 050 378-75-98; 051 928-88-69. Стоимость подписки одного номера газеты на год - 20 ман. 80 гяп. А также приобретайте "Вышку" в киосках фирм "Экс-Сяда" и "Гая". Розничная стоимость - 0 ман. 40 гяп.

Редактор сайта Алиакбер Эйвазов

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 140-летия Национальной печати за заслуги в развитии средств массовой информации Азербайджанской Республики награжден медалью «Терегги»


ОБРАЩЕНИЕ
К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемый читатель "Вышки"!

1 марта 2021 года нашей газете исполнилось 93 года.
Прошло ровно 93 года с того первого весеннего дня, когда "Вышка" появилась на свет. Все эти десятилетия она беспрерывно выходит на связь с читателями, несмотря на трудности, смену властей, общественно-политического строя.
"Вышка" - это одна из старейших русскоязычных газет Азербайджана, имеющих богатую историю и не менее богатые традиции.
Весной 1997 года наша газета одной из первых в республике с "горячей" верстки перешла на компьютерную. В этом же году «Вышка» была зарегистрирована как издание, выходящее на двух яхыках — русском и азербайджанском.
С 1 марта 2001 года у нашей газеты появился свой сайт. И эту дату можно считать вторым днем рождения "Вышки". Электронная версия, редактором которой на протяжении 20 лет является Алиакпер Эйвазов, дает газете нефтяников Азербайджана возможность стать связующим звеном между теми ее многочисленными читателями, которые сегодня живут в разных уголках мира. Нефтяники, педагоги, врачи, художники, журналисты, бывшие раньше гражданами Азербайджана и поколениями читавшие нашу газету, сегодня волею судьбы и в результате событий последнего десятилетия обосновались в США, Германии, Австрии, России и других странах. Друзья, товарищи, родственники, знакомые, разделенные огромными расстояниями, подписавшись на "Вышку" сократят их, станут ближе друг к другу. С помощью нашей газеты вы сможете поздравить любого бакинца или другого бывшего жителя Азербайджана с днем рождения, юбилеем, свадьбой, другим семейным торжеством, узнать о новостях, рассказать о своем, найти старых и обрести новых друзей. Словом, вам предоставляется уникальная возможность пообщаться друг с другом через такого доброго посредника, как газета "Вышка".
-->>

 

СОХРАНИМ «ВЫШКУ»
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Фонд под таким названием был создан в рамках 90-летия газеты, непрерывно издающейся с 1 марта 1928 года, с целью привлечения на банковский счёт редакции добровольных взносов и иных, не запрещенных законом, денежных средств. Эти  поступления будут направлены на улучшение материально-технической базы редакции и обеспечение дальнейшей жизнедеятельности одного из старейших в Азербайджане печатных изданий.

Банковские
реквизиты
Фонда

H/H:AZ03AZEN38090000094944100001
VÖEN: 1300082221
«Expressbank»  ASC MB MƏİ nəzdində
VÖEN: 1500031691
M/H:AZ11NABZ01350100000000036944
Kod: 505099,  S.W.I.F.T. Bik: AZENAZ22

 

Предыдущие номера
в архиве ->>

"И" "ИЛИ"
Сегодня
 

Перепечатка и использование материалов сайта возможно
при условии ссылки на сайт "ВЫШКА" (http://vyshkaoil.com)


© 2001-2021      "ВЫШКА"