ВЫШКА № 51-52 (19799-800) от 31 декабря 2009 года

В этом номере читайте:

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТОЛИЧНЫХ ПАРКОВ

В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с проведенными работами по благоустройству и реконструкции в парках «Мугам» и Самеда Вургуна в Баку, распространило информацию государственное информационное агентство АзерТАдж.DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLIYI GÜNÜ VƏ YENI 2010-CU ILIN GƏLIŞI MÜNASIBƏTI ILƏ NEFTÇILƏRƏ TƏBRIKI

Əziz neftçilər!
Sizi 31 dekabr – Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni il münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, hamınıza uzun ömür, möhkəm cansağlığı, şəxsi həyatınızda və işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü Azərbaycan xalqının birlik, bütövlük duyğularının ifadəsindən doğan bir gündür. 1989-cu ilin 31 dekabrında illər uzunu həsrət içində yaşamış həmvətənlərimiz sərhəd dirəklərini aşıraraq öz bacı və qardaşlarına qovuşmaq istəklərini bütün dünyaya bəyan etdilər. Bu, tarixən ikiyə bölünmüş Azərbaycan xalqının müstəqillik və milli birlik duyğularının oyanmasının parlaq bir göstəricisi idi. 31 dekabr hadisələri xalqımızın yaddaşında elə dərin iz saldı ki, 1991-ci ildə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi həmin günü Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü kimi rəsmiləşdirdi. Çox keçmədən bu əlamətdar gün bütün ölkə miqyasında qeyd olunmağa başlandı. Dövlət müstəqilliyimiz bərqərar olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikası qısa zaman ərzində böyük sınaqlarla üzləşdi. Ölkəmizə qarşı elan olunmamış müharibə, daxili ictimai-siyasi sabitliyin pozulması, iqtisadi tənəzzül nəticəsində xalqımız yenicə əldə etdiyi milli istiqlaliyyətinin itirilmə təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qalmışdı. Yalnız Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin xalqın istək və tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra dövlətçiliyimiz xilas oldu. Ulu öndərin həyata keçirdiyi islahatlar tezliklə öz bəhrəsini verdi. 1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanması Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün güclü təkan oldu. Neft-qaz hasilatı və nəqli layihələrinin uğurlu icrası ölkəmizin neft sənayesinə yenidən öz əvvəlki şöhrətini qaytardı. Bu gün artıq Azərbaycan beynəlxalq aləmdə etibarlı strateji tərəfdaş kimi tanınır, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əhəmiyyətli ölkələrdən hesab olunur. Bütün bunlar ölkə Prezidenti Zati-aliləri İlham Əliyev cənablarının həyata keçirdiyi qlobal və regional layihələrin nəticəsində mümkün olmuşdur.
Əziz neftçilər!
Başa vurduğumuz 2009-cu il Azərbaycan dövləti və xalqımız üçün uğurlu olmuşdur. Sevindirici haldır ki, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında yeni-yeni qələbələrə doğru inamla irəliləyən Azərbaycan 2009-cu ildə də sosial-iqtisadi inkişaf tempinə görə dünyadakı lider dövlətlər sırasında olmuşdur. Yola salmağa hazırlaşdığımız bu il bütün xalqımız kimi, Azərbaycan neftçiləri üçün də böyük əmək nailiyyətləri ilə əlamətdar olmuşdur. Neft və qaz layihələrinin icrası uğurla davam etdirilmiş, ARDNŞ-nin əməkçiləri həmişə olduğu kimi, yenə də əzmkarlıq göstərərək, var qüvvələri ilə çalışmışlar. Bu il neftçilər bütün xalqımızla birlikdə «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasının 15-ci, əfsanəvi «Neft Daşları»nda ilk neftin çıxarılmasının 60-cı ildönümünü bayram etdilər. Bu tarixi hadisələr Ulu öndər Heydər Əliyevin qalibiyyətli neft strategiyasının təntənəsini bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Prezident İlham Əliyev cənablarının Azərbaycan neft sənayesinin tarixi üçün həmin əlamətdar günləri neftçilərimizlə birlikdə qeyd etməsi, şanlı Azərbaycan neftçilərinin əməyini yüksək qiymətləndirməsi bizi daha böyük qələbələrə ruhlandırmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin diqqət və qayğısından ruhlanan neftçilərimiz yeni – 2010-cu ildə də neft sənayesinin inkişafı, ölkəmizin çiçəklənməsi naminə üzərlərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlmək əzmindədirlər. Əminəm ki, neftçilərimiz bundan sonra da xalqımızın sosial rifah halının yaxşılaşdırılmasına xidmət edən yeni neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi istiqamətində səylərini artıracaqlar. Şübhə yoxdur ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı 2010-cu ildə daha sürətlə inkişaf edəcək, müstəqilliyimiz möhkəmlənəcək, ən əsası isə işğalçı Ermənistan tərəfindən zəbt olunmuş torpaqlarımız tezliklə düşmən tapdağından azad ediləcək, doğma yurdlarından didərgin düşmüş soydaşlarımız öz torpaqlarına, isti ocaqlarına qovuşacaq, xalqımız həmişə xoşbəxt yaşayacaqdır.
Əziz neftçilər!
Bir daha Sizi və ailə üzvlərinizi qarşıdan gələn Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik arzu edirəm.
Hörmətlə, Rövnəq Abdullayev, ARDNŞ-nin prezidentiХ.ЮСИФЗАДЕ: «ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО Я НЕФТЯНИК»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 80-летнего юбилея выдающегося ученого-нефтяника, лауреата государственных премий Азербайджанской ССР, заслуженного инженера Азербайджанской Республики, почетного нефтяника СССР, доктора геолого-минералогических наук, академика Хошбахта Баги оглу Юсифзаде, распространило информацию в понедельник государственное информагентство АзерТАдж. «Хошбахту Юсифзаде принадлежат большие заслуги в открытии и разработке богатых нефтегазовых месторождений, развитии нефтяной промышленности и науки в нашей стране, успешном проведении широкомасштабных поисково-разведочных работ в Каспийском море. Под его руководством и при непосредственном участии были открыты 20 нефтяных и газоконденсатных месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря — «Бахар», «Гюнешли», «Азери», «Чираг», «Кяпаз» и другие. Научное творчество Хошбахта Юсифзаде, известного как автора около 170 трудов, в том числе 17 монографий и ряда открытий, стало ценным вкладом в решение актуальных проблем нефтяной и газовой промышленности, развитие нефтегазовой геологии, разработку месторождений и усовершенствование геофизических методов поиска. Хошбахт Юсифзаде, особо отличившийся в успешной реализации контрактов, подписанных независимым Азербайджаном с известными нефтяными компаниями мира, и сегодня неустанно трудится, продолжает плодотворную деятельность в области науки и производства», — говорится в Распоряжении.
Историю нефтегазовой промышленности Азербайджана создавали люди, влюбленные в свою профессию и преданные ей беспредельно. Их имена звучали не только на всю нашу республику. О трудовых подвигах нефтяников, добывающих «черное золото», героических свершениях геологов, геологоразведчиков, открывающих новые месторождения нефти и газа, знала вся бывшая страна, весь мир.
И сегодня имя выдающегося ученого-геолога, патриарха морской нефтедобычи нашей страны, на счету которого не одно открытое месторождение, первого вице-президента Государственной нефтяной компаниия Азербайджана Хошбахта Баги оглу Юсифзаде произносится с чувством самого высокого уважения и преклонения перед его непревзойденным мастерством верно служить избранному делу. Слава Х.Юсифзаде давно перешагнула границы Азербайджана. Нынешнее поколение нефтяников нашей республики с гордостью называет его своим учителем.
Являясь одним из видных и ярких представителей той когорты азербайджанских нефтяников, кто писал славные страницы эпопеи нефти, Хошбахт Юсифзаде и сегодня прилагает все силы и знания во имя укрепления экономической мощи нашей независимой страны.
«Нет второго человека, кто знал бы Каспийское море так, как Хошбахт Юсифзаде», — сказал о нем общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев, оценивая его вклад в реализацию новой нефтяной стратегии Азербайджана. И эти слова как нельзя лучше характеризуют человека, всю свою жизнь посвятившего развитию нефтяной отрасли древней Страны огней, первой в мире начавшей промышленную добычу нефти как на суше, так и в море.
14 января 2010 года знатный нефтяник-геолог будет отмечать свой 80-летний юбилей.
60 из них посвящены любимому делу.
Окончив геологоразведочный факультет АзИИ, в 1952 году молодой специалист устроился на работу в контору под названием «Госспецнефтепроект». По совету главного геолога треста «Гюргяннефть» Фуада Самедова 24 марта 1954 года Хошбахт Юсифзаде приступил к исполнению обязанностей старшего геолога первого промысла Нефтяных Камней, начальником управления которого был в те годы Бахтияр Мамедов, главным инженером — Бахман Гаджиев. С первых же месяцев своей работы на этой должности Х.Юсифзаде, изучив все новшества по эксплуатации месторождений по всему Союзу, стал применять их на Нефтяных Камнях. Собрав вокруг себя молодых инженеров, он организовал кружок, который вскоре перерос в научный центр. В 1958 году Хошбахта Юсифзаде назначили сначала главным геологом, затем начальником цеха научно-исследовательских и производственных работ. В этот период цех выполнял задания, которые были не по плечу иным НИИ. Еще через два года он уже был главным геологом Нефтяных Камней (в то время — промыслового управления им. ХХII съезда КПСС). В 1961 году, блестяще защитив диссертацию, он получил ученое звание кандидата геолого-минералогических наук. А в 1963 году за успешную деятельность на Нефтяных Камнях был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В том же году Хошбахт Юсифзаде был назначен начальником геологического отдела главного управления, а с 1965 года — объединения «Морнефть». На этой должности он проработал до 1969 года. За этот период при личном участии Х.Юсифзаде были открыты такие месторождения, как «Сангачал-дениз — Дуванны-дениз — остров Булла» (1964 г.), «Бахар» (1968 г.)
В 1969 году произошло знаменательное событие в жизни Азербайджана — руководителем республики был назначен Гейдар Алирза оглу Алиев. Это по его рекомендации в 1970 году Хошбахта Юсифзаде выдвинули на должность заместителя начальника — главного геолога вновь созданного Всесоюзного производственного объединения «Каспморнефть». Начальником ВПО сначала был Бахтияр Мамедов. В 1972 году на эту должность назначили Алекбера Сулейманова, руководившего до того ПО «Азнефть». Министерством нефтяной промышленности СССР дно Каспийского моря было разбито на национальные сектора, и все работы по разведке, строительству и эксплуатации были поручены ВПО «Каспморнефть». До распада СССР азербайджанские геологи во главе с Хошбахтом Юсифзаде открыли пять месторождений в туркменском, два — в российском, одно — в казахском секторах Каспия. В азербайджанском секторе были открыты месторождения «Гюнешли», «Азери», «Чираг», «Кяпаз», «Шахдениз» и другие.
С приходом Гейдара Алиева к руководству республикой началась новая эра в развитии нефтяной промышленности Азербайджана.
Оценил общенациональный лидер по достоинству и труд Хошбахта Юсифзаде, который был удостоен еще двух высоких правительственных наград — второго ордена Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почета».
В июле 1987 года в Москве он защитил докторскую диссертацию.
Вернувшийся в 1993 году по требованию народа в Азербайджан, Гейдар Алиев своим указом назначил Хошбахта Юсифзаде вице-президентом ГНКАР.
Указом Президента Азербайджана в 2000 году Хошбахт Баги оглу Юсифзаде за выдающиеся заслуги был награжден орденом «Истиглал».
Труд Хошбахта Юсифзаде высоко оценил и достойный продолжатель дела Гейдара Алиева — Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Указом от 18 сентября 2004 года выдающийся нефтяник-геолог был награжден орденом «Слава». А 14 декабря нынешнего года он был удостоен этой высокой награды во второй раз.МЫ ДОСТОЙНЫ ЖИТЬ ДОСТОЙНО

МЫ ДОСТОЙНЫ ЖИТЬ ДОСТОЙНО
В памяти еще свежи те радостные чувства и волнения, которыми мы жили в канун наступления XXI века и третьего тысячелетия. Никто тогда не думал о том, что будет это новое время непростым и нелегким. Взлетали под потолок пробки от игристого шампанского, звенели хрустальные бокалы, звучали самые теплые и многообещающие пожелания: будьте здоровы, счастливы, удачливы и т.д. и т.п.
Мой отец, Эйлаг Халыг оглу Эйвазов, железнодорожник с почти 60-летним трудовым стажем, сделал ко всем этим здравицам еще одно существенное добавление: «Ïóë êèñÿíèç ùÿìèøÿ ïóëíàí äîëó îëñóí!» В переводе на русский это звучит так: «Да пусть будет все время полна ваша денежная сума». Хорошее, надо сказать, было пожелание
Но уже страшное почти 7-балльное землетрясение 25 ноября 2000 года дало знать о том, что в Баку, который незаметно для его жителей потряхивало почти всегда, жизнь будет сложноватой. Да не только в Баку. Это сейчас можно сделать вывод, что то сотрясение земли было предупреждением грядущих бед и невзгод типа финансово-экономического кризиса, разразившегося год назад и пока не желающего идти на убыль. А тогда, не дождавшись обратной волны, которой нас так пугали и ушлые соседи, и некоторые ученые, мы успокоились и стали жить дальше. Через три года в декабре почти 8-балльное землетрясение унесло 35 тысяч жизней в Иране. Спустя год случилось 9- балльное индонезийское землетрясение, вызвавшее страшное цунами 26 декабря 2004 года. То ли от этих природных явлений, то ли еще от какого-то другого катаклизма Земля стала вертеться быстрее, чем обычно. И вы, наверное, заметили: проснулся утром, почистил зубы, отправился на работу и уже вечер — под крышу дома родного возвращаться пора. Так вот и пролетели целых 9 лет. И уже сегодня все мы стоим на пороге нового, 2010 года. Не знаю как вам, а мне тревожно. Уж очень часто стали на нашей планете происходить неприятные явления природного характера, да и по человеческой глупости и халатности, уносящие жизни тысяч ни в чем не повинных людей.
А может, это кара?! Наказание за то, что мы порой неверно распоряжаемся своим бесценным земным бытием. Лезем, к примеру, со своим уставом в чужой монастырь, с одной стороны, делаем вид, что печемся об охране окружающей среды. А с другой — засоряем леса, реки и моря токсичными отходами, бытовым мусором. Вроде экономим электроэнергию, передвигая на час назад время. А потом освещаем ночи напролет дома и пустынные улицы. Называем взятку самым приятным словом «ширинлик». Улыбаемся в лицо, а за спиной говорим гадости. И этот ряд можно продолжать бесконечно. Увы, многие добрые пожелания, с которыми мы перешагиваем незримый порог между годами, так и остаются где-то там, в невесомости. И я уже не надеюсь на то, что в 2010-м будет искоренена коррупция, станет меньше правонарушений, а депутаты наконец-то вспомнят о тех, кто их избирал, а точнее, о народе, и примут законы, которые помогут достойно жить не только им, но и простым смертным. Тем, кто всю сознательную жизнь трудился в поте лица, а заработал гроши на старость. Словом, хочется, чтобы в новом году все жили как люди, да и обращались друг с другом по-человечески, по законам земной солидарности, а не личной выгоды и в целях собственного обогащения. Может, тогда станет меньше самоубийств и наводнений, извержений вулканов и смертоносных торнадо.
А теперь о том, что касается «Вышки». Трудности лучше лакмусовой бумаги проявляют все хорошее и плохое. Не зря ведь сложили поговорку: друзья познаются в беде. Финансово-экономический кризис четко обозначил, кто является другом общественно-политической газеты Азербайджана, выходящей в свет ровно 82 года, а кто — недругом, и таких, должна заметить, единицы. Но дебиторская задолженность этих единиц составляет кругленькую сумму, получив которую мы могли бы не хуже депутатов отметить наступающий Новый год. Всем, кто и на этот раз поддержал старейшую газету, огромная благодарность. Ровно 10 лет назад общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев поверил в силу таланта нашего коллектива и не дал распасться «Вышке». Несмотря ни на что мы старались оправдать это высокое доверие, как бы тяжело нам не приходилось. Положа руку на сердце, скажу, если бы не наши золотые партнеры, вряд ли нам это удалось бы сделать. Вместе мы прожили еще один земной год, непростой, но думаю, надеюсь, верю — не последний…
А вот тем, кто относился к газете лишь потребительски, со своими далеко идущими планами, используя ее как трамплин, хочу напомнить еще раз: «Вышка» не прощает двуличия, неискренности, лжи и обмана. За долгие годы работы в редакции этой газеты я не раз становилась свидетелем того, как с высоких пьедесталов падали авторитеты, решившие использовать ее в своих корыстных целях. И еще об одном. С Нового года «Вышку» можно будет приобретать в киосках фирм по распространению печати «Метбуат яйымы», «Гасид», «Гая» и «Метро-сервис». Устанавливаются новые правила и для читателей: желающий сотрудничать с газетой должен подписаться на «Вышку» и подписать как минимум одного человека.
И так напоследок хочется повторить доброе папино пожелание: «Пусть в новом году сума каждого из нас будет полна деньгами». Мы ведь этого достойны!
Медина ГАСАНОВА,
заслуженный журналист Азербайджанской Республики,
лауреат премии «Золотое перо».НОВЫЙ ГОД В НОВЫХ КВАРТИРАХ

25 декабря в Сумгайыте состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию построенного в 18-м микрорайоне города Министерством труда и социальной защиты населения современного четырехэтажного жилого дома. Его новоселы — 36 семей шехидов и инвалидов карабахской войны — отметят новогодние праздники в новых квартирах.ДАН СТАРТ ГОДУ ЭКОЛОГИИ

Наступающий 2010 год Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым объявлен Годом экологии. Подтверждением тому послужило то, что 26 декабря текущего года Глава государства и его супруга Мехрибан ханум Алиева приняли участие в общереспубликанской кампании посадки деревьев в Сураханском районе столицы.В этот день в данном мероприятии активное участие приняли также нефтяники страны, для которых посадка саженцев стала доброй традицией.
Они вот уже в течение двух месяцев под руководством президента ГНКАР Ровнага Абдуллаева каждую субботу проводят кампанию по озеленению отдельных участков Абшеронского полуострова. В целом за этот период посажено свыше 16 тысяч саженцев.
Осуществление экологических проектов стало неотъемлемой частью деятельности Государственной нефтяной компании страны. Как сказал вице-президент ГНКАР по вопросам экологии Мухтар Бабаев, эти работы в основном ведутся по двум направлениям. По его словам, первое направление связано с применением альтернативных и возобновляемых источников энергии, другое — очищением и рекультивацией промысловых территорий, загрязненных нефтью.
Говоря о проектах по использованию альтернативных источников энергии, М.Бабаев подчеркнул, что здесь тоже имеются в виду два проекта.
— Согласно первому проекту планируется создание ветрового парка на участках морских нефтегазодобывающих управлений, второй предполагает строительство на территории НГДУ имени Г.З.Тагиева экологического парка. В настоящее время в обоих направлениях ведутся широкомасштабные работы, — сказал М.Бабаев.
По сообщению вице-президента, уже начата техническая реализация проекта создания экологического парка на территории НГДУ им.Г.З.Тагиева. Экопарк будет размещен на площади 9,3 гектара, где предусматривается выращивание новых видов растений. Одновременно в экопарке будет построена теплица для выращивания саженцев, которые в последствии будут использованы для озеленения других участков предприятий, входящих в состав ГНКАР.
Примечательным является то, что в целях освещения самого парка и отопления теплиц будут использованы альтернативные и возобновляемые источники энергии.
— Мы планируем использовать энергию ветра и солнца. И надеюсь, что уже в 2010 году мы увидим первые результаты, — добавил М.Бабаев.
Словом, на первых порах 20 процентов потребности нового экологического парка в энергии будут обеспечиваться за счет ветра. А в целом экопарку в сутки необходимы 80-100 киловатт-часов электроэнергии.
Напомню, что созданию экологического парка на территории НГДУ имени Г.З.Тагиева уже дан старт. За короткий срок закрытым акционерным обществом «Экол» и Управлением экологии ГНКАР здесь выполнена определенная работа по осуществлению намеченных проектов. Достаточно сказать, что по настоящее время в экопарке было высажено свыше двух тысяч различных декоративных растений.
В прошлую субботу президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев побывал в новом экопарке и, осмотрев территорию, сказал, что его создание будет самым крупным вкладом нефтяников в дело защиты окружающей среды в Азербайджане.
Затем Р.Абдуллаев побывал на острове Пираллахи и принял участие в осуществленных здесь экологических мероприятиях. В тот день высаженный президентом ГНКАР саженец явился стотысячным по счету деревцем, которые, начиная с 2007 года по настоящее время, сажают сотрудники ГНКАР в рамках программы озеленения.
В минувшую субботу коллективы всех предприятий Госнефтекомпании посадили свыше 16 тысяч деревьев и кустарников. Акция будет продолжена и в 2010 году.
На острове Пираллахи также состоялось открытие отремонтированного за счет финансовой поддержки ГНКАР Дворца культуры имени Вагифа Мустафазаде. Президенту ГНКАР было сообщено, что данное здание было построено в 1937 году и за этот период оно впервые было полностью реконструировано. После капремонта дворец обрел новый облик, обеспечен отопительной системой и новой котельной. Объект также оснащен новым инвентарем, мебелью, необходимыми цветозвуковыми устройствами. Здесь в настоящее время действует зрительный зал, библиотека, спортивный зал и другие вспомогательные помещения, предназначенные для проведения различных занятий.
После открытия Дворца культуры президент ГНКАР провел здесь расширенное производственное совещание, посвященное перспективам развития НГДУ «Абшероннефть». В совещании приняли участие руководители всех структур ГНКАР, Производственного объединения «Азнефть».
Было отмечено, что НГДУ «Абшероннефть» является одним из старейших управлений ГНКАР и единственным предприятием, обеспечивающим социально-бытовые потребности 16-тысячного населения острова Пираллахи. Коллектив НГДУ успешно справляется с возложенными на него социально-экономическими задачами. Несмотря на то, что месторождение «Пираллахи» разрабатывается с 1902 года, а площадь «Банка Дарвина» — с 1950 года, в их недрах еще таятся миллионы тонн остаточных запасов углеводородов. В связи с этим была принята программа по наращиванию темпов добычи нефти и газа на этих месторождениях, бурению дополнительных эксплуатационных скважин, строительству новых платформ и других социально-бытовых объектов. С этой целью Р.Абдуллаев дал конкретные поручения руководителям ПО «Азнефть», управления «Каспморнефтефлот» и других соответствующих структур ГНКАР.
Руководители ПО «Азнефть» и НГДУ «Абшероннефть», выступая на совещании, заверили, что все поставленные перед ними задачи будут выполнены в намеченные сроки.
Следует добавить, что среди первоочередных задач были вопросы обеспечения населения острова питьевой водой, обновление принадлежащего ГНКАР жилого фонда, благоустройства поселка. Участие президента ГНКАР Ровнага Абдуллаева и руководителей соответствующих структур Госнефтекомпании в мероприятиях по озеленению территорий острова Пираллахи можно считать практическим началом той широкомасштабной работы, которую нефтяники намерены осуществлять в старом рабочем поселке в Год экологии.
Сахават ГАРАЕВ.

На снимках: идет посадка деревьев; открытие Дворца культуры в поселке Пираллахи; обсуждаются планы на будущее.
НАГРАДЫ ЖУРНАЛИСТАМ

В преддверии Нового, 2010 года в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) состоялась церемония вручения благодарственных писем и подарков от имени представительства Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в Азербайджанской Республике (Россотрудничество) представителям столичных СМИ за их активное сотрудничество с РИКЦ в городе Баку. Открывший вечер секретарь Посольства Российской Федерации в Азербайджане, руководитель представительства Россотрудничества в АР Энвер Шейхов, отметил болшую роль азербайджанских СМИ в пропаганде деятельности Российского информационно-культурного центра. Затем Э.Шейхов сообщил собравшимся о решении вручить благодарственные письма и набор сувенирных подарков журналистам, освещавшим мероприятия РИКЦ. Среди них главный редактор газеты «Вышка» заслуженный журналист Азербайджанской Республики Медина Гасанова и редактор отдела науки, культуры и образования этой газеты Нилуфяр Гасан Гызы, заместитель главного редактора журнала «Литературный Азербайджан» Елизавета Касумова, главный редактор газеты «Око» Ахмед Сулейманов, а также корреспонденты этой газеты — Яна Мадатова и Тарана Алиева, представительница газеты «Каспий» Лала Багирзаде, корреспонденты газет «Зеркало», «Новое время».
Кстати сказать, информационные агентства АПА и РИА «Новости» были представлены Лачин Султановой и Дианой Исаевой, также когда-то вышедшими из редакции газеты «Вышка». На мероприятие в качестве почетных гостей, также принимавших участие в церемонии вручения наград представителям СМИ, были приглашены кавалер ордена «Шохрат», писатель Натиг Расулзаде, директор представительства РИА «Новости» в Азербайджане Валерий Енин и др. Весь вечер перед гостями выступали дуэтом гитаристы-песенники Ильхам Челябиев и Самир Раджабов.
Н. РАСУЛОВА.
В ОЖИДАНИИ БУДУЩИХ ПРОЕКТОВ

27 декабря 2009 года в классической гимназии №160 при поддержке Российского информационно-культурного центра и Российского Посольства в Азербайджане состоялся новогодний праздник. В гимназии №160 прошел настоящий бал-маскарад. Здесь можно было встретить цыганок, танцовщиц, графинь, офицеров и даже самого Зорро. По традиции дети собрались вокруг ёлки, и началось представление с участием Зайца, Пятачка, Бабы Яги, Снегуроч и Деда Мороза, который устроил танцевальный конкурс для ребя. Победители конкурса получили подарки. А в актовом зале учениками второго класса показанли замечательный новогодний спектакль, в котором были задействованы все герои сказок: и Красная шапочка, и Серый Волк, и Кай с Гердой из сказки «Снежная королева», и Белоснежка с семью гномами, и Аладдин с Джинном из волшебной лампы. Объединившись, они сумели вместе спасти новогоднюю ёлку, которую украл восточный султан. Как сообщила в беседе председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, одновременно являющаяся сотрудницей Российского информационно-культурного центра в Баку, Любовь Якунина в рамках конкурса «Литературные произведения — юбиляры 2009 года», итоги которого были подведены 27 декабря, каждая школа взяла на себя одного из юбиляров и приступила к работе. Победителями конкурса стали общеобразовательная школа №1 г. Сумгайыт, Ивановская сельская средняя школа им. Г.Алиева, школа №3 посёлка Сараи, драматическая студия «Сфера» при Бакинском славянском университете, классическая гимназия №160 и общеобразовательные школы №23, 87, 189, 80 и 145. Победители были награждены призами от посольства России и Российского информационно-культурного центра. А школьники в свою очередь получили новогодние подарки.
Сабина МАМЕДОВА.
И НЕТ ГРАНИЦ ПРОСТОРНОЙ МЫСЛИ

С творчеством этого явно незаурядного человека — финансиста с душою лирика, наш читатель уже знаком. И кто хоть раз прочитал его удивительные стихотворения, написанные как на русском, так и на азербайджанском языках, не останется равнодушным к тому, о чем он хочет поведать миру. Те, кто превыше всего ценит честь, достоинство, верность, кто предан и искренне любит свою Родину — Азербайджан по достоинству оценят поэтический труд Эльхана Орханоглу. Главное в том, что он всегда предельно искренен. Его стихи можно назвать лирическим дневником и, несмотря на то, что многие из них написаны в молодости, они современны и сегодня. О буднях, любви, житейских проблемах он говорит с такой подкупающей откровенностью, что невольно рождает в душе читателя острое чувство сопереживания. Эльхан Джафаров автор трех сборников стихов на русском языке: «Душа надеждами живет», «И нет границ просторной мысли», «Мой вечный друг, мой Бог земной» и одного на азербайджанском «Худайа, халгымы гору». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей несколько стихотворений Э.Джафрова.
Эльхан ДЖАФАРОВ

Я РОДОМ ИЗ ОГУЗОВ, Я ОГУЗ
Я родом из Огузов, я Огуз.
Историей народа я горжусь!
И родина моя — Страна огней.
Мой род пустил здесь множество корней.

Мое богатство пусть все знают, пусть
С друзьями я делю добро и грусть,
Соседям, если надо, помогу -
Наказ отцов о дружбе берегу.

Напоминать, что было, что прошло
Не подобает мне, врагам назло.
Спокоен я, великодушен, горд,
Но в гневе я жесток, я сущий черт.

И вновь о вечности поет Деде Горгут:
«Отечество с рожденья берегут».
Блажен, кто это сразу смог понять,
И сыну своему то передать.

Да, родом из Огузов я, Огуз!
Моя земля! Моя любовь и грусть.
И чувства, лишь тобою, знай, полны.
И не простят твоих врагов твои сыны.

СУББОТА
Ну, вот и, наконец, суббота.
Есть день, когда поспать охота.
Газетки, книжки почитать,
И тихо, сладко почивать.

Взглянуть лениво на программу,
Вновь посмотреть кино иль драму,
Событья в мире утром, днем,
Мультфильмы перед сладким сном.

Вот это да, весь день в постели!
Не представляю, в самом деле,
Как жили люди с давних пор,
Не развивая кругозор.

Тут дед сказал: «Знай внук, ты рано
Нас осуждаешь грубо, странно.
В кино ходили, в мюзик-холл.
Представь: и на балет, и в хор.

Театры посещать любили,
При этом глупыми не слыли.
Неплохо жили в тесноте.
Умели принимать гостей.

Их часто были полон дом,
Сидели за большим столом...
Влюблялись, но не по расчету,
Женились по любви, с почетом,
Держали слово, выполняли дело,
За родину с врагами бились смело.
Делили горе, радость, что имели,
Поверь! Достойно жили, не без цели».

НЕ МОГУ Я ПРОСТО ТАК ЛЮБИТЬ
Не могу я просто так любить
И играть с любовью как бы в прятки.
Не могу я чувства ворошить
И бежать по жизни без оглядки.

Край родной я не могу забыть,
Даже если на чужбине мило.
Просто без отчизны мне не жить,
Не любить, когда нет рядом милой.

Не могу я просто дев менять,
И душе моей то дело тошно.
Я хочу любовь свою понять
Ну, а все другое просто пошло.

Не могу я сердцем изменить,
Мне измена всякая несносна.
Просто так красивых дев пленять
Просто так любить отчизну, просто
Не могу я просто так любить...
ВОСПИТАННИКИ СОЦ «НЕФТЧИ» НА ВЫСОТЕ

Деятельность Спортивно-оздоровительного центра «Нефтчи» не раз освещалась на страницах газеты «Вышка». Именно здесь нефтяники и члены их семей уже на протяжении 75 лет регулярно занимаются физической культурой и спортом. Атлеты СОЦ «Нефтчи» успешно выступают на международных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. Под руководством опытных тренеров здесь воспитана целая плеяда мастеров высокого класса.В их числе олимпийские чемпионы Намик Абдуллаев (вольная борьба), Фарид Мансуров (греко-римская борьба), Эльнур Мамедли (дзюдо), серебряные призеры Олимпиады Ровшан Байрамов, Виталий Рагимов (оба — вольная борьба); бронзовые призеры — Ирада Ашумова (пулевая стрельба), Вугар Алекперов (бокс), Мовлуд Миралиев (дзюдо), чемпионы Паралимпиады Гюндуз Исмайлов (тяжелая атлетика), Ильхам Закиев (дзюдо), Зейнаддин Билалов (легкая атлетика) и многие другие. В канун Нового года, когда принято подводить итоги, мы попросили исполнительного директора СОЦ «Нефтчи», заслуженного деятеля физической культуры и спорта Азербайджанской Республики Садыха Садыхова рассказать читателям об успехах своих атлетов и поделиться планами дальнейшего развития центра.
— Садых муаллим, какими достижениями вам запомнился уходящий 2009 год?
— На мой взгляд, для СОЦ «Нефтчи» нынешний год, можно считать успешным. Судите сами: по решению Министерства молодежи и спорта наш центр уже третий год подряд становится лучшим обществом и клубом в Азербайджане. Кроме того, семь воспитанников СОЦ «Нефтчи» вошли в «десятку» лучших атлетов республики. Это Фарид Мансуров (греко-римская борьба), Алия Гараева (художественная гимнастика), Эльмира Касумова (дзюдо), Рамиль Гулиев (легкая атлетика), Назим Пашаев (тяжелая атлетика), Вугар Гашимов (шахматы) и Гусейн Гасанов (прыжки в длину).
В уходящем году атлеты Спортивно-оздоровительного центра «Нефтчи» завоевали на международных соревнованиях для республики 467 медалей (166 — «золото», 118 — «серебро», 183 — «бронза»). Из них хотелось бы прежде всего отметить победу дзюдоиста Эльмара Касумова, который поднялся на высшую ступень пьедестала почета на чемпионате Европы, проходившем в Ереване. Здесь же Ильгар Мушкиев (55 кг) и Расим Асадуллаев (60 кг) заняли соответственно второе и третье места. Чемпионом мира 2009 года в своей категории до 66 кг стал Стал Фарид Мансуров. А Ровшан Байрамов (55 кг) и Виталий Рагимов (60 кг) удостоились «серебра».
Успеха добились в нынешнем году и легкоатлеты. Рамиль Гулиев, выйдя в финал чемпионата мира, показал тем самым лучший результат в беге на 200 м среди европейских стран. В итоге он получил право представить Европу на Кубке мира 2010 года.
Отрадно и то, что, помимо успехов в личных соревнованиях, есть высокие результаты и в командных турнирах. К примеру, футзальная команда СОЦ «Нефтчи» на последнем чемпионате Азербайджана стала серебряным призером в высшей лиге. А вторая наша команда, выступающая в любительской лиге, став победителем сезона, тем самым оформила себе путевку в первую лигу чемпионата страны. В нынешнем году две наши детские команды по разным возрастным категориям заняли второе и третье места в футбольном турнире «Сабахын улдузлары».
Успешно завершили год и баскетболисты, которые стали чемпионами Азербайджана. Отмечу, что основной костяк национальной команды по этому виду спорта составлен из воспитанников Спортивно-оздоровительного центра «Нефтчи».
— А сколько видов спорта на сегодняшний день культивируется в вашем центре?
— В Спортивно-оздоровительном центре «Нефтчи» функционируют секции по 26 видам спорта. В них занимаются около пяти тысяч спортсменов. Занятиями руководят 168 опытных тренеров, многим из которых в свое время сопутствовала большая спортивная слава. Сегодня мы с гордостью можем назвать имена заслуженных тренеров республики Ягуба Мамедова (вольная борьба), Эльчина Джафарова, Алигулу Гасан оглу (оба — греко-римская борьба), Яшара Мамедова (фехтование), Владимира Лунева (пулевая стрельба), Вагифа Мусаддика (тяжелая атлетика), Гаджибабы Зейналова (легкая атлетика) и других.
— Садых муаллим, сколько спортивных объектов функционирует в системе СОЦ «Нефтчи», и в каких городах республики они расположены?
— На сегодняшний день у нас функционируют 11 спортивных объектов: Олимпийский учебно-спортивный комплекс имени Т. Исмайлова — в Сураханы, Гарадагская учебно-тренировочная база в поселке Логбатан, спортивный комплекс «Мяшал», спорткомплекс, расположенный в поселке Зых, стадионы в поселках Бибиэйбат, Пираллахи, а также в городах Ширван, Нефтчала и Сиязань. В общей сложности на всех этих объектах физической культуры и спорта занимаются около десяти тысяч работников нефтяной и газовой промышленности и членов их семей.
— Одним из основных направлений вашей деятельности, помимо профессионального, является также развитие массового спорта. Что конкретно делается в этом направлении?
— В числе мероприятий для нефтяников — проведение внутренних соревнований по различным видам спорта, организация многодневных состязаний в сфере пешего туризма в Набрани и Губе. Но главное, это конечно, ежегодные Спартакиады работников нефтяной и газовой промышленности республики. К примеру, в последней, XVII Спартакиаде приняли участие более 1700 спортсменов из 34 управлений и организаций.
— Ваш центр является едва ли не единственным в республике обществом, создающим все необходимые условия для спортсменов-инвалидов.
— В СОЦ «Нефтчи» спортсмены-инвалиды тренируются в секциях по тяжелой и легкой атлетике, пулевой стрельбе и дзюдо. У нас для них созданы все условия для плодотворных занятий. Хочу сказать, что основной костяк паралимпийской сборной страны составляют наши атлеты. Среди них хотелось бы отметить паралимпийских чемпионов Ильхама Закиева (дзюдо), Олухана Мусаева (ядро); серебряных призеров Тофика Мамедова, Керима Сардарова (оба — дзюдо), Зейнаддина Билалова (легкая атлетика); бронзовых медалистов Рамина Ибрагимова (дзюдо), Олега Панютина, Владимира Заяц, Рзу Османова и Вугара Мехтиева (все — легкая атлетика).
Пользуясь случаем, хочу сказать, что за последние годы благодаря заботе и вниманию многоуважаемого Президента страны Ильхама Алиева спортивное движение в республике поднялось на качественно новый уровень. Помимо этого, окрепла и спортивная база нефтяников. Именно под руководством Главы государства построены и введены в строй многие объекты спортивного назначения. Большое внимание и заботу спортсменам уделяет и президент Государственной нефтяной компании Ровнаг Абдуллаев. Уже вошло в традицию: после каждого очередного успеха атлетов на международной арене Ровнаг муаллим принимает их, награждая денежными премиями и ценными призами.
Помимо этого, разработана специальная программа поддержки и развития старых стадионов, находящихся на балансе СОЦ «Нефтчи». Уже проведен ряд работ на стадионах «Бибиэйбат», в поселке 20 участок, на Гарадагской учебно-тренировочной базе в поселке Логбатан и на Олимпийской базе в Сураханы, где были сданы четыре великолепные футбольные мини-площадки, отвечающие мировым стандартам.
В скором будущем, в 2010 году, ремонтно-строительные работы намечаются на стадионах городов Сиязань, Ширван и Нефтчала, а также на Олимпийской базе имени Т.Исмайлова.
Конечно же, все эти достижения нашего центра были бы невозможны без постоянной поддержки президента ГНКАР Ровнага Абдуллаева. Я уверен в том, что забота, проявляемая нефтяной компанией республики, даст дополнительный стимул нашим спортсменам в покорении ими высоких вершин и в будущем
— Спасибо за интересную информацию.

Беседовал Натик КАСУМОВ.Подробнее читайте в газете
 
•  на главную -->>