ВЫШКА № 30 (19830) от 6 августа 2010 года

В этом номере читайте:

ВРУЧЕНЫ МЕДАЛИ «65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»


Глава администрации президента России Сергей Нарышкин вручил в понедельник в Посольстве РФ в Азербайджане настольные медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», учрежденые российским оргкомитетом «Победа», возглавляемым президентом РФ Дмитрием Медведевым. Вручением наград «Победа» была отмечена значимая роль общественных организаций и отдельных граждан Азербайджана в работе с ветеранами и проведении празднований 65-летия Победы. Медалями и почетными грамотами были награждены Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Азербайджанский республиканский совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Медали также были вручены Общественному объединению участников Ленинградской блокады, главе Исполнительной власти Наримановского района Абдину Фарзалиеву, а также Посольству РФ в Азербайджане. На церемонии присутствовали ветераны ВОВ и участники Ленинградской блокады.
«Мы никогда не забудем подвиги тех, кто с оружием в руках ковал Победу. Благодаря объединению советского народа была завоевана победа для нас и для всей Европы», — сказал на церемонии Нарышкин.
«Мы благодарны Президенту Ильхаму Алиеву, и мы ценим позицию властей и политиков Азербайджана, а также историков, которые делают все возможное, чтобы сохранить память об уроках Великой Отечественной Войны. Сегодня я с большим удовольствием хочу передать грамоту и медаль Ильхаму Гейдаровичу Алиеву», — сказал глава администрации президента России.
Россия выступает за становление Бакинского форума гуманитарного сотрудничества авторитетной международной площадкой.
«В сентябре 2011 года пройдет второй Бакинский международный гуманитарный форум. Первый форум, состоявшийся в Баку в январе 2010 года, продемонстрировал, насколько это плодотворная и нужная тема для двух наших стран. Поэтому еще в январе было принято решение сделать это мероприятие ежегодным», — сказал в понедельник в Баку журналистам глава администрации президента России Сергей Нарышкин.
По его словам, форум взяли под патронаж президенты Азербайджана и России. «Мы очень хотим, чтобы Бакинский форум стал авторитетной международной площадкой, на которой бы обсуждались самые актуальные вопросы гуманитарного сотрудничества не только между РФ и Азербайджаном, но и в широком смысле этого слова», — отметил Нарышкин.
«Азербайджан с его традициями культурного и межконфессионального сотрудничества — самое верное место для создания подобной авторитетной площадки», — отметил глава администрации президента РФ.
В ходе нынешнего визита в Азербайджан Нарышкин обсудил широкий круг вопросов политического и экономического сотрудничества. «Позиции наших стран на международной арене очень схожи по большинству ключевых вопросов международной жизни. По многим вопросам они полностью совпадают. Мы удовлетворены тем, как развивается наше сотрудничество в экономической сфере, несмотря на финансовый кризис», — сказал он.
По его словам, потери, спровоцированные сокращением объема товарооборота в прошлом году, невелики. Нарышкин выразил уверенность, что в кратчайшие сроки две страны смогут добиться прежних объемов. Самой важной областью экономического сотрудничества российский гость назвал сферу энергетики, по которой, по его словам, имеются новые договоренности.
Ирина БОКОВА: «ГАБАЛИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОТРАЖЕНИЕМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДУШИ И ЩЕДРОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА»

С 25 июля по 5 августа в одном из старейших азербайджанских городов Габале проводился II Международный музыкальный фестиваль. В церемонии открытия фестиваля приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди, президент Фонда Гейдара Алиева, посол Доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутат Милли меджлиса Мехрибан Алиева и находившаяся с визитом в стране генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. На открытии фестиваля выступила президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиева.BURADA TƏHLÜKƏYƏ YOL VERİLMİRQAZ TƏCHIZATININ MƏRKƏZI

Hamımızın yaxşı xatirindədir ki, bir zaman Hövsan qəsəbəsində mənzil alanlar oraya son dərəcə həvəssiz gedər, bəzən də həmin mənzili yalnız kirayə kimi istifadə edərdilər. Bu da təsadüfi deyildi. Bu fəhlə qəsəbəsi həm təzəcə salınmış, həm də gözdən-könüldən bir az uzaq idi. Yəni su, işıq, istilik, qaz, nəqliyyat sarıdan problemlər mövcud idi. İnfrastruktur təzə-təzə yaradılırdı. Üstəlik, buranın ekologiyası, ətrafın mühafizəsi arzulanan, istənilən səviyyədə deyildi. Çünki Bakının mərkəzi kanalizasiya xəttinin son ünvanı Hövsan idi. Çirkab sular buradan Xəzərə axıdılırdı ki, bu da öz növbəsində ətraf əraziyə iy-qoxu yayırdı. Bu gün isə vəziyyət tamam başqadır. Bu problemlər son beş-on ildə demək olar ki, həll edilib və bu proses davamlı olaraq həyata keçirilir. Ona görə də Hövsan qəsəbəsi gündən-günə böyüyür, daha da gözəlləşir. İnsanların gün-güzəranı, həyat səviyyəsi yaxşılaşır. Su, işıq, istilik, qaz probleminin aradan qaldırılması insanların əhval-ruhiyyəsinin, ovqatının da yaxşılaşmasına zəmin yaratmışdır.
Qəsəbədə mülk-malikanələrin, imarətlərin, sarayların, villaların, sənaye obyektlərinin inşası Hövsanın sabahına nikbin baxmağa əsas verir. Dövlətimizin, hökumətimizin daima diqqət mərkəzində olan Hövsan qəsəbəsinin tarixində ən unudulmaz hadisələrdən önəmlisi heç şübhəsiz, ötən ilin aprelində inşası başa çatdırılaraq istifadəyə verilmiş əlli milyon 589 min manat smeta dəyərində vəsaitə hasilə gəlmiş Bahar yatağı – Hövsan qaz-yığım məntəqəsi sualtı qaz kəməri obyektidir. Bu nəhəng obyektin təntənəli açılış mərasimində Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərləri, ictimaiyyətin nümayəndələri, qəsəbə sakinləri iştirak etmişlər. Bu gün ölkədə ən təmiz qaz məhz bu vacib obyektdə həyata keçirilir, «Azəriqaz»a təhvil verilərək istehlakçılara çatdırılır. Bu qazın həcmi isə kifayət qədər yüksəkdir. Qış aylarında gün ərzində 18 milyon 600 min, yayda isə 15-16 milyon kubmetr civarında olur. Rəqəm və faktlar təsdiqləyir ki, bu obyekt ölkənin qaz təchizatının mərkəzi kimi çətin və şərəfli missiyanı öz üzərinə götürmüş, bu məsuliyyətli işin öhdəsindən layiqincə gəlir.
Bununla işlə 28 May NQÇİ-nin qazın tam hazırlanması və təhvili sexinin əməksevər kollektivi məşğul olur. Sexin altmış beş nəfərlik mühəndis-texniki işçisindən ibarət kollektivinə Süleyman Əliyev başçılıq edir. Süleyman müəllim çətin və şərəfli əmək fəaliyyətinə Neft Daşlarından başlamışdır. ADNA-nın məzunudur. İxtisasca neftçi-mexanikdir. Çilingərlikdən istehsalat şöbəsinin mühəndisi, lay təzyiqi sabit saxlanması sexinin baş mühəndisi, həmin sexin rəisi on bir il material texniki təchizat şöbəsinin rəisi işləmişdir. 2008-ci ildən isə bu sexin rəisi vəzifəsində çalışır. Süleyman müəllim idarə rəhbərliyinin ona göstərdiyi etimadı peşəkar mütəxəssis, vicdanlı işçi kimi doğrultmağa səy göstərir. O, deyir:
– Seximiz 28 May NQÇİ-nin Günəşli və digər yataqlardan min bir çətinliklərlə hasil etdiyi qazın hazırlanması, ağır fraksiyalardan təmizlənərək ARDNŞ-nin «Azəriqaz» İstehsalat birliyinə yüksək keyfiyyətlə, istənilən həcmdə təhvil verilməsi, tutulmuş kondensatı, neft qarışıqlarını isə qapalı sistem vasitəsilə Dübəndi neftin hazırlanması və təhvili sexinə istiqamətləndirir. Qazın ölçülməsində ən müasir nəzarət-ölçü cihazlarından istifadə olunur. Həmin ROK-407 tipli nəzarət-ölçü cihazlarından kəmərdə bir saat, bir gün ərzində keçən qaz həcmini, kəmərdəki qazın təzyiqini, temperaturunu dəqiq öyrənilməsini, hesabatın aparılmasını həyata keçiririk. Ay ərzində qaz kəmərlərini 4 dəfə təmizləyirik. Bu proses təmizləyici porşen vasitəsi ilə həyata keçirilir. Qurğularda tutulmuş mayenin yığılmasında fəhlə əməyindən, işçi qüvvəsindən istifadə olunmur. Bu məsələdə müasir tələblərə, beynəlxalq standartlara cavab verən avtomatik sistemlər bizim əsas yardımçımızdır. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsinə böyük önəm veririk. Axı bu il «Ekologiya ili» elan olunmuşdur. Yaşıllıq zonaları salınmasını isə təkcə bu il yox, gələcək illərdə də davam etdirəcəyik. O ki qaldı əməyin mühafizəsinə və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsinə bu məsələdə də mövqeyimiz bəllidir. Tələblərimiz isə insana qayğı və diqqətdən irəli gəlir.
Süleyman müəllimlə ərazini gəzirik. Hər yerdə səliqə-sahman, abadlıq işləri, yüksək istehsalat mədəniyyəti, xəbərdaredici işarələr, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikasına dair təlimatlandırıcı guşələr, təmizliyə dəvət edən şüarlar, çağırışlar şübhəsiz ki, təbliğat rolunu oynayır. Çünki bu vaxta qədər bir dəfə də olsun rəhbərlik, yoxlayıcı komissiyalar tərəfindən ciddi iradə nöqsan söylənməməsi bu sahədə aparılan qabaqlayıcı tədbirlərin səmərəsindən söz açır. Bu fikirləri əsas vəzifəsi Xəzər rayonunun əhalisini qazla təchiz etmək olan Zirə sahəsi, Baha və Qaradağ sahələri barədə də söyləmək olar. Həmin sahələrdə də avtomatik idarə sistemlərindən geniş istifadə olunur. Bu sistemlərdən bacarıqla istifadə etmək üçün yüksək ixtisaslı kadrlar sexdə və onun sahələrində kifayət qədər səriştəli mütəxəssislər vardır. Növbə rəisləri Sərdar Əyyubov, «Şöhrət» ordenli Şahmar Abdullayev, Mənsur Əsgərov, Azad Məmmədov, Tərail Qafarov, Zirə sahəsində işləyən qazpaylayıcı operatorlardan Bəhmən Cavadov, Arif Yunusov, Qaradağ sahəsinin növbə rəisi Zöhrab Əlizadənin rəhbərliyi altında işləyən və əsas işləri qazı təmizləyib hazırladıqdan sonra onu Qaradağ Qaz Emalı Zavoduna təhvil vermək olan qazpaylayıcı operatorlardan İlqar Yolçuyev, Namiq Cəmilov və Fuad Abdullayev öz ixtisaslarının yüksək peşəkarları, səriştəli ustalarıdır. Ən çətni məqamlarda belə bu peşəkarlar soyuqqanlı, cəld və çevik hərəkətləri, düzgün çıxardıqları qərarların dəqiqliyi ilə gərginliyi aradan qaldırmağa qadirdirlər. Aralarında vaxtilə daha məsul vəzifədə işləmişlər olub. Məsələn, növbə rəisi Sərdar Əyyubov bir müddət Neft Daşlarındakı sıxıcı-kompressor stansiyaya rəhbərlik edib, ARDNŞ-i sistemində çalışıb. Şahmar Abdullayev isə DDÖ rəisi, MMTX rəisinin müavini vəzifələrində işləyib. Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndisi Eldar İbrahimov isə yeddi il «Azərelektromaş» İB-nin baş mühəndisinin əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə müavini vəzifəsində uğurla çalışıb. Artıq altı ildir ki, ölkənin ən iri neft-qaz hasitalçısı kimi fəxri adını, bayraqdar şərəfini özündə ehtiva etmiş 28 May NQÇİ-də ona olan ümidləri doğruldur. Eldar müəllim işçilər üçün sağlam və təhlükəsiz əmək şəraiti yaradılması naminə istər sexin özündə, istərsə də onun Bahar, Qaradağ, Zirə sahələrində NQÇİ rəhbərliyinin sərəncam və əmrlərinin icrası, istehsalata tətbiqi üçün əlindən gələni edir, təcrübəsini əsirgəmir. Onun şüarı belədir, «Təhlükə səni tapana qədər, sən təhlükəni tap və təcili tədbir gör!» O, bütün təlimatları təzələmiş və zənginləşdirmişdir. Tədris-Kurs Departamentində İzo-9000-9001 sertifikatı alması da ona aldığı biliklərin təcrübədə tətbiqində yardımçı olmuşdur.
Daha təcrübəli, maraqlı ömür yolu keçmiş qaz təchizatçısı barədə bəhs etmək istəyirəm. Bu «Bahar» sahəsinə rəhbərlik edən Əhməd Məmmədovdur. Əhməd gəncdir. Ali təhsilini Ukraynanın İvano-Frankovsk şəhərində almış Əhməd müəllim burada Neft-qaz İnstitutunu bitirmiş, neft-qazçıxarmanın istismarı fakültəsində təhsilini 1989-cu ildə başa vurduqdan sonra təyinatla əfsanəvi Neft Daşlarına gələrək əvvəlcə operator işləmiş, bir ildən sonra mühəndis vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. 1994-1999-cu illərdə isə Milli Ordu sıralarındakı xidmətini cəbhə bölgəsində keçən Əhməd Məmmədov tərxis olunduqdan sonra 28 May NQÇİ-də əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir. Ayrı-ayrı sex və sahələrdə mühəndis vəzifəsində işləmiş, Qaz-seperasiya məntəqəsinin təcrübəli mühəndisi kimi ötən il Hövsan qazın tam hazırlanması və təhvili sexinin tərkibindəki Bahar qaz separasiya sahəsinə növbə rəisi təyin edilmişdir. İyirmi nəfərin çalışdığı bu sahənin əsas vəzifəsi Günəşlidən gələn qazı seperasiya prosesindən sonra Hövsan və Qaradağ sahəsinə nəql etməkdir. Əhməd müəllim rəhbərlik etdiyi sahənin qabaqcıl işçilərinin ad-soyadını fəxrlə çəkərək onlar barədə xoş sözlər söyləyir. Muxtar Məmmədov bilikli mühəndis-texnoloq kimi nümunə olduğunu, veteran olaraq gənclərə örnək bildiyini vurğulayır. İsgəndər Xasməmmədovun, Vaqif İbrahimovun, Nicat Cəfərovun qazpaylayıcı operator, Şahin Bayramovun daxiliyanma mühərriki üzrə maşinist, Bayraməli Bayramovun isə elektri montyoru kimi öz peşələrinin bilicisi olduqlarından ürəkdolusu danışır. Belə peşəkarlarla işləmək şəxsən mənim üçün həm asan, həm olduqca xoşdur, – deyə Əhməd müəllim üzrxahlıq edərək fikrini tamamlayır. Hiss edirəm ki, tələsir. Axı iş üstündə olmalıdır. Odur ki, onu yubatmıram.

ELM ÜSTƏGƏL ISTEHSALAT – QOŞA QANAD
28 May NQÇİ-nin Hövsandakı qazın tam hazırlanması və təhvili sexində olarkən biz gərgin müzakirənin, fikir mübadiləsinin getdiyinin şahidi olduq. Sex rəisinin otağındakı stolun üstünə sərilmiş çertyojun üzərinə əyilmiş başlar ilk anda bizim gəlişimizi hiss etmədi. Çünki işgüzar dialoqlar, mübahisələr, təkliflər, tövsiyələr onların fikirləri vatman üzərindəki çertyojun ilkin variantına yönəltmişdi. Süleyman müəllim onlarla məni tanış və məni isə onlara təqdim etdi. Yusif Ələkbərov texniki elmlər namizədi, «Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutunda təzə yaradılmış qazların emalı şöbəsinin rəisidir. Qazın nəqlə hazırlanması prosesləri üzrə yüksək ixtisaslı-mütəxəssis kimi çoxlu elmi-tədqiqat işinin, kitabların, ixtira və patentlərin müəllifidir. Uzun illər keçmiş Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Qaz İnstitutunun əməkdaşı kimi SSRİ-masştabında kəşf olunmuş qazkondensat yataqlarının problemlərini tədqiq edib. Hətta Yamal yarımadasında da olub. SSRİ Qaz Sənayesində matepolun rejinasiyası prosesini ixtira səviyyəsində işləmiş, hazırlamışdır. Orenburq qazkondensat yatağında, Norilsk Qazpromda, Messoyax yatağında tətbiq olunan ixtirasına müəlliflik şəhadətnaməsi də verilmişdir. Tanınmış alimin gənc həmkarı Elşən Sultanov da onunla eyni şöbədə çiyin-çiyinə çalışır. Kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almış Elşən müəllim əvvəllər AMEA-nın Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda akademik Musa Rüstəmovun rəhbərlik etdiyi qocaman elm ocağında çalışıb. Layihənin baş mühəndisi kimi Bahardan, Zirədən gələn qazın keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması, itkilərin qarşısının alınması, uçotun dəqiq aparılması məqsədi ilə yeni seperasiya məntəqəsinin layihəsinin ilkin cizgilərinin istehsalatçılarla müzakirəsində yaxından iştirak etmək üçün gəlmişdir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, müzakirələr isə çox işgüzar, gərgin keçsə də nəticə etibarı ilə çox faydalı olmuş, yalnız ümumi işin xeyrinə yönələn təklif, irad, arzular ifadə edilməsi ilə yekunlaşmışdır. Əminik ki, yaxın gələcəkdə bunun səmərəsini hamı hiss edəcəkdir.
Hövsan qazın tam hazırlanması və təhvili sexində olarkən əməkçilərin istirahəti, əmək şəraiti, sosial-məişət qayğıları ilə də maraqlandıq. Sex rəisi Süleyman Əliyev dedi:
– İdarəmizin keçmiş rəhbəri, hal-hazırda «Azneft»İB-nin baş mühəndisi Daşqın İsgəndərov, NQÇİ rəisinin birinci müavini Rövşən Qarayev, müavinləri Şəfaət Kazımov, Zaur Bağırov, baş mütəxəssislər, müvafiq şöbələrin əməkdaşları tez-tez kollektivdə olur, istər istehsalat, istərsə də sosial-məişət məsələlərimizin vaxtında həll edilməsinə çalışırlar. Ən zəruri məişət cihazları, fərdi mühafizə vasitələri zərərli işə görə süd məhsulları ilə təmin, təchiz edilirik. O ki qaldı yay istirahətimizə, işçilərimizdən bir çoxu ölkəmizin istirahət guşələrində Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin putyovkaları ilə dincəlmiş və dincəlməkdədirlər. Buna görə NQÇİ rəhbərliyinə kollektivimizin minnətdarlığını bildirirəm, – deyən sexin rəisi Süleyman müəllim özü məzuniyyətə hazırlaşırdı. Bir neçə gündən sonra HİK-dən aldığı güzəştli putyovka ilə Naftalan sanatoriyasına yola düşəcəkdi. Odur ki, ona və başçılıq etdiyi kollektivə dövlət və xalq əhəmiyyətli işləri naminə möhkəm cansağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayaraq onun tapşırığı ilə gənc olsa da artıq peşəkar sürücü Səlimin köməkliyi ilə Mətbuat prospektinə üz tutdum.
Vahid HACIYEV. Foto müəllifindir.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ

Электростанция «Шахдаг», которая была построена с внедрением новейших технологий в результате внимания и заботы руководителя страны, имеет большое значение в энергообеспечении северного региона республики, в повышении качества и объема передаваемой энергии, а также в улучшении стабильной работы энергосистемы в целом.
На всех агрегатах поршневого типа проведено техническое обслуживание в соответствии с составленным графиком, что способствовало предотвращению внеплановых простоев. За шесть месяцев текущего года, как и в предыдущий год, при выработке не возникло никаких проблем. На сегодняшний день (01.07.10.) на станции выработано более 151,9 млн. кВт/час электроэнергии. Об этом было сообщено в пресс-службу АО «Азерэнержи» со станции «Шахдаг».
По информации источника, в июне текущего года на станции было выработано более 10,3 млн. кВт/час, а это на 800 тыс. кВт/час больше прогнозируемого. А в течение 6 месяцев 2010 года выработка при прогнозе 88,2 млн. кВт/час фактически составила более 94,7 млн. кВт/час. А это на 6,5 млн. кВт/час больше запланированного.
В настоящее время проводится технический осмотр агрегатов, предусмотренный регламентом. Все они функционируют в нормальном рабочем режиме. Работа станции в целом проходит в соответствии с диспетчерским графиком. Противопожарным мероприятиям здесь уделяется большое внимание. Проверено рабочее состояние противопожарных устройств, установлен новый пенный резервуар, территория очищена от высохшей травы и быстровоспламеняющихся веществ.
Напомним, что станция, которая состоит из 12 агрегатов мощностью 8,7 МВт каждый, сдана в эксплуатацию в сентябре 2009 года. Для обеспечения передачи выработанной электроэнергии в энергосистему проложена новая линия протяженностью 2 километра, для обеспечения входа-выхода 110-киловольтной второй Губинской линии на станцию.
Она призвана, также обеспечить электроэнергией зимне-летний туристический комплекс «Шахдаг».«СОЛНЕЧНЫЙ КЛОУН» КАК СИМВОЛ СССР

Ушедший в историческое небытие Советский Союз запомнился миру среди прочего не только Берлинской стеной, межконтинентальными баллистическими ракетами СС-20 и СС-18 по кличке «Сатана», но и улыбкой Юрия Гагарина, Олимпийским Мишкой, а также клетчатой кепкой клоуна Олега Попова. Иных уж нет, а те далече. Хотя Олегу Константиновичу, который уже давно живет в Германии, 31 июля исполнилось 80 лет.К КИНЕМАТОГРАФУ НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ С ЛЮБОВЬЮ
И УВАЖЕНИЕМ

2 августа в Баку был торжественно отмечен День азербайджанского национального кино. Распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева от 18 декабря 2000 года этот день был объявлен официальной датой, вошедшей в новую историю нашей страны как День кино. И дата эта выбрана совершенно не случайно. Дело в том, что история азербайджанского кинематографа начинается не с 1916 года, когда на экранах появился фильм «Во власти нефти и миллионов», а намного раньше. Хотя многие и привыкли считать именно это событие началом эпохи кино в Азербайджане. Надо отметить, что первые «движущиеся картинки» замелькали на экранах страны еще в 1898 году.
Всего через два года после изобретения этого вида искусства братьями Люмьер, их «усовершенствованный кинематограф» появился в Баку. И первый публичный кинопоказ, организованный фотографом А.М.Мишоном, состоялся именно 2 августа. Это были киносюжеты из жизни родного Баку, среди которых можно назвать: «Кавказский танец», «Народное гуляние в городском саду», «Нефтяной фонтан на промысле Балаханы-Сабунчу», «Пожар на Бибиэйбате» и даже один художественный.
Днем 2 августа в Музейном центре Министерства культуры и туризма АР состоялись торжественная церемония и выставка под названием «Азербайджанский киноплакат. 1930-1980», приуроченные ко Дню кино.
Открывший мероприятие заслуженный деятель искусств Джамиль Кулиев, поздравив присутствующих в зале кинематографистов с их праздником, пожелал всем здоровья и успехов в творчестве.
— Сегодня я с глубоким почтением хочу отметить деяния общенационального лидера Гейдара Алиева, — сказал Джамиль Кулиев, — так как после избрания его в 1969 году Первым секретарем Коммунистической партии Азербайджана он проявил большую заботу об азербайджанском кино, которое именно с того времени стало возвращаться к своим историческим корням. И в республике начали сниматься такие фильмы, как «Насими», «Деде Горгуд», «Бабек», «Низами». Вместе с тем были и такие киноленты, на пути к экрану которым советская цензура ставила строжайший заслон. В их число попали художественные фильмы «В одном южном городе», «Допрос» и другие. И все же в тот самый период азербайджанский кинематограф по количеству снимавшихся фильмов и действующих кинотеатров занимал одно из первых мест в бывшем Союзе. Для киноструктур приобреталось новейшее технологическое оборудование. Деятели азербайджанского кино удостаивались почетных званий. И с того же времени азербайджанские фильмы стали принимать активное участие во всесоюзных фестивалях и получать высокие награды. Хочу отметить, что сегодня ту же политику с большим успехом проводит Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как вы знаете, для развития азербайджанского кино в этой области в последние годы Главой государства были подписаны очень важные распоряжения, которыми были определены стратегия и пути развития азербайджанского кино. И результаты налицо: возведено новое современное здание Госфильмфонда с необходимым оборудованием; идут реставрационные работы в кинотеатре Низами, и вскоре он распахнет двери перед зрителями в качестве Центра кинофильмов.
Закончил же свое выступление Джамиль Кулиев словами видного французского деятеля кино Аттилы Гуак: «Кинематограф выживет в той стране, в которой и государство, и народ будут относиться к нему с любовью и уважением».
Затем состоялась демонстрация видеофильма «От праздника к празднику», награждение ветеранов кино денежными премиями и уже в следующем зале Музейного центра — открытие выставки «Азербайджанский киноплакат. 1930-1980».
А вечером, в 19.00 во Дворце имени Гейдара Алиева состоялась премьера фильма «Глазами призрака» обладателя премии «Оскар», известного сценариста, продюсера и режиссера Рустама Ибрагимбекова . По замыслу автора, картина получилась лирическая, о любви, она не ставит перед собой каких-то острых социальных проблем. Это, скорее, психологическая драма, связанная с особенностями взаимоотношений людей Востока и Запада. Фильм должен быть интересен широкому кругу зрителей разных национальностей: в нем говорят на русском, французском, азербайджанском языках, отчего получилась такая сложная языковая смесь с закадровым текстом на азербайджанском языке. Главные роли в фильме исполнили Мелек Аббасзаде, Фатма Ибрагимбекова, Тофиг Мирзоев и французский актер Ришар Мартен. Съемки фильма проходили как в Азербайджане, так и во Франции.
Как признается Рустам Ибрагимбеков, сценарий фильма был написан давно, еще лет двадцать назад, и предназначался он для Пьера Ришара. Но получилось так, что произошла какая-то неувязка, и российская сторона в последний момент изменила свое решение. С Ришаром Мартеном же Рустам муаллим сотрудничает уже многие годы — в театре «Турски» в Марселе. Там же, во Франции, они более десяти лет совместно проводят фестиваль фильмов СНГ и Балтии. И там же, к слову, гастролировал набирающий популярность театр Рустама Ибрагимбекова «Ибрус».
«Я люблю работать на стыке документального и художественного кино, — говорит Рустам муаллим, — а Ришар Мартен очень точно подходит для исполнения главной роли в картине такого рода. Сценарий фильма немного напоминает обстоятельства жизни самого Ришара, вот почему он с удовольствием согласился поработать со мной. В определенные моменты он как бы играет самого себя. В фильме, например, представлена реальная забастовка, в которой Ришар Мартен участвовал во время съемок картины.
Это не первый совместный с Францией фильм, в котором Рустам Ибрагимбеков принимает участие. Еще были и три фильма Никиты Михалкова, созданные совместно с французскими кинематографистами.
«Я являюсь президентом общества «Азербайджан — Франция» и стараюсь не рвать связи с культурой этой великой страны», — говорит Р. Ибрагимбеков.
Что касается азербайджанского кино, то Р.Ибрагимбеков, настроен весьма оптимистично и утверждает, что у нашего кинематографа есть все условия для развития, чему в немалой степени способствует политика руководства нашей страны.
Нилуфяр ГАСАН ГЫЗЫ.
На снимке: кадр из фильма «Глазами призрака».ЖАРА, НО РАБОТАТЬ НАДО

Да, нынче повсюду жара. Глобальное потепление ощущается на территории почти всех стран и континентов. «Июнь и июль месяцы 2010 года стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений», — таков вывод Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Небывалая жара не обошла стороной и Старый Свет. В Германии жаркие и засушливые недели стали фатальными для сельского хозяйства. По данным Федерального союза фермеров, урожай зерновых и плодоовощных культур составит на 20-30 % меньше среднегодового.ДВА ВЕРТОЛЕТА МЧС АЗЕРБАЙДЖАНА ТУШАТ ПОЖАРЫ В РОССИИ

В лесах Исмаиллинского района Азербайджана в среду возникли пожары, говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС). В лесной полосе на недоступных для работы личного состава и техники территориях близ села Талыстан Исмаиллинского района возникли очаги возгорания.
«К тушению огня привлечены вертолеты МЧС. В настоящее время операция по тушению пожара продолжается», — говорится в сообщении.
В четверг пожар в лесах Исмаиллинского района был ликвидирован, сообщил Trend заместитель главы Исполнительной власти Исмаиллинского района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Рафаэль Ахмедов. Пламя охватило площадь в 4-5 гектаров лесного массива на территории Шахдагского национального парка.
«Особой опасности нет, на сгоревших участках наблюдается тление», — сказал председатель комиссии.
Ахмедов добавил, что к тушению пожара были привлечены около 200 спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям и вертолеты МЧС. К ликвидации очагов возгорания подключились около 300 местных жителей. Расположение лесного массива в горной зоне затрудняло использование техники в тушении пожара, сказал Ахмедов.
Были предотвращены лесные пожары и в Губинском районе. На территории села Кючейи муниципалитета Талабыгышлаг Губинского района произошел пожар, охвативший принадлежащие землевладельцам посевные площади, злаки на которых были уже скошены, а также 25 гектаров площади с сухой травой и кустарниками, принадлежащей муниципальному фонду. Пожар был оперативно потушен отрядами Государственной противопожарной службы Губинского и Шабранского районов, а также усилиями местных жителей. Была полностью устранена опасность перехода огня на находящийся неподалеку лес. Еще один пожар, охвативший площадь в 0,9 га, произошел по неизвестным причинам на территории предприятия по охране и восстановлению леса Лерикского района. Пожар был оперативно потушен, однако лесному фонду нанесен ущерб.
Два вертолета Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана вылетели в среду для содействия в тушении пожаров в России. Вертолеты марки Ми-17 и Ка-32А с четырьмя личными составами (19 человек) на борту направляются в Воронеж и Липецк, сказал журналистам в среду начальник авиационной группы МЧС Ашраф Гасымов.
По его словам, азербайджанские вертолеты будут работать в России в течение двух недель, но в случае необходимости МЧС Азербайджана готово продлить сроки работы в России и увеличить как количество техники, так и личного состава.
Вертолеты приступили к тушению пожаров с четверга.

 Подробнее читайте в газете
 
•  на главную -->>