ВЫШКА № 1-2 (19956-57) от 11 января 2013 года

В этом номере читайте:

ПЛАН ПО БУРЕНИЮ ВЫПОЛНЕН

В 2012 году Госнефтекомпания Азербайджана осуществила бурение (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в объеме более 136,4 тысячи метров против 147,3 тысячи метров в 2011 году, говорится в сообщении, распространенном в четверг.
В 2010 году ГНКАР осуществила бурение в объеме более 136,3 тысячи метров. В 2009 году SOCAR произвела бурение в объеме 168,2 тысячи метров против почти 203 тысячи метров в 2008 году и 190,4 тысячи метров — в 2007 году. Как говорится в сообщении, из общего объема буровых работ, выполненных в прошлом году, 128968 метров пришлись на эксплуатационное бурение, 7473 метра — на разведочное. Совместно с иностранными партнерами SOCAR участвует в таких крупных проектах, как разработка блока нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» и газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» на Каспии.
По итогам 2012 года ООО «SOCAR-AQØ» завершило бурение и строительные работы на шести скважинах против запланированных пяти, говорится в сообщении, распространенном ООО в четверг. «Соответственно, годовой план был перевыполнен на 20 процентов», — отмечается в сообщении. Как говорится в сообщении, в прошлом году ООО выполнило буровые работы в объеме 19 547 метров против планируемых 17 500 метров. ООО «SOCAR-AQØ» было основано 19 декабря 2007 года. Долевое участие распределено следующим образом: SOCAR — 51 процент, OOO «Abøeron Qazma» — 49 процентов. Компания осуществляет операции по бурению и строительству нефтяных и газовых скважин с помощью трех буровых установок, расположенных на двух стационарных платформах на месторождении «Гюнешли», для своего основного заказчика — ПО «Азнефть» Госнефтекомпании Азербайджана. Буровые работы ведутся с одной буровой вышки на платформе «Гюнешли-11» и с двух буровых вышек — на платформе «Гюнешли-13».ПРОБКИ И ЗАТОРЫ СКОРО КАНУТ В ПРОШЛОЕ

Перед новым годом Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства подземной автостоянки на столичной площади Азадлыг. Реконструкция и модернизация Приморского национального парка повысили интерес жителей столицы и гостей нашего города к этому уголку Баку. Рост числа людей, приезжавших сюда на автомобилях, чтобы посмотреть проводимые здесь интересные мероприятия и отдохнуть, приводил к образованию автомобильных пробок и создавал угрозу для пешеходов на прилегающей к бульвару территории. Для решения этой проблемы на столичной площади Азадлыг строится подземная автостоянка. Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о проводимой работе.20-İLLİK YUBİLEYİN ƏRƏFƏSİNDƏ

Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyətinin növbəti aylıq iclas keçən ilin sonunda ANGC-nin yeni ofisində baş tutdu. İclası ANGC-nin prezidenti Əhməd Salmanov açıq elan edərək gündəlik məsələləri iclas iştirakçılarına çatdırdı. Daha sonra gələn il üçün cəmiyyətin təşkilatçılığı ilə həyata keçiriləcək fəaliyyətləri haqqında ANGC-nin iş planı haqqında ətraflı məlumatı ANGC-nin sədri Dr.Akif Nərimanov verdi. Ilk öncə hər il olduğu kimi bu il də Avropa Yer Elmləri Asosasiyasının (EAGE) təşkil etdiyi və Londonda 10 -13 iyun, 2013-cü ildə keçiriləcək 75-ci Beynəlxalq sərgisində Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyətininin təmsil olunacağı vurğuladı. Növbəti məsələ Amerika Neftçi Geoloqları Asosasiyasının ənənəvi olaraq hər il Praqa şəhərində mart ayında təşkil etdiyi «İmperial Barel Award» proqrami idi ki, bu proqramda bizim tələbələrimiz də iştirak edəcəklər. Şərtlərə əsasən tələbələr 5 nəfərdən ibarət komanda halınada 5 həftəyə verilən proyekti yerinə yetirməli və həmin həll edilmiş proyekti Praqada keçiriləcək yarışmada təqdim etməlidirlər. Qeyd edim ki, komanda rəhbəri Dr.Akif Nərimanov olacaq və komandaya dəstəyi Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti göstərəcəkdir. Növbəti qeyd olunan məsələ Dünya Kəşfiyyat Geofizika Cəmiyyətinin(SEG) təşkil etdiyi aprel ayında keçiriləcək IV Beynəlxalq Yer Elmləri Konfransında açılacaq Xəzər və Qara dəniz bölməsi üçün müəyyən sayda məruzəçi tələbələr ANGC-nin dəstəyi ilə göndərilməsi oldu. Eyni zamanda növbəti ildə hər il olduğu kimi «VIII Respublika Tələbə Elmi Konfransı» keçiriləcəkdir həmçinin « Beynəlxalq Tələbə Forumu» hansı ki, iştirakçı tələbələrin 50% xarici tələbələr olmalıdır və 2013-cü ildə bir neçə gün təntənəli olaraq keçirilməsi planlaşdırılan Neftçi Geoloqları Cəmiyyətinin 20 illik yubileyi oldu. İclasda qeyd olunan məsələlərdən biri də ANGC-nin rəsmi saytı barəsində oldu. Cəmiyyətin hər il artan fəaliyyətini nəzərə alaraq rəsmi saytı yenilənir. Maraqlanan şəxslər, ANGC-nin üzvləri gələcəkdə keçirilməsi planlaşdırılan konfranslar, seminarlar ümumiyyətlə cəmiyyət barəsində istənilən məlumatı sayt vasitəsilə ala biləcəklər. Rəsmi saytımız yeni ildə istifadəyə veriləcəkdir. Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyətinin ümumi aylıq iclasından sonra Dr.Akif Əliyevin «Nefteqazonosnostc Bolğşix Qlubin» kitabının təqdimatı keçirilildi. Təqdimat olduqca maraqlı və diqqətə layiq idi. Qeyd edim ki, Dr.Akif Əliyevin çox çətin bir yol keçərək «Nefteqazonosnostğ Bolğşix Qlubin» kitabının yazmışdır. Kitabı yazarkən o, çoxlu sayda məlumatlardan istifadə etmiş, hesablamalar aparmış və nəticə çıxarmışdır. Kitabın ərsəyə gəlməsi uzun bir müddət sərf edilən əməyin bəhrəsidir ki, Dr.Akif Əliyev bu kitabı yazılması üçün 40 ilini sərf etmişdir. Təqdimat çoxlu sayda suallar və müzakirələrə başa çatdı. Kitabın təqdimatına gələn alimlər və yer elmləri mütəxəssislərinin rəyinə əsasən «bu kitab gələcək nəsil tələbələr üçün dərslik kimi istifadəyə yaralı kitablardan biridir».
Gumru MURADOVA.МОЛОДЕЖИ — ГОРОДА, СТАРИКАМ — ДЕРЕВНИ

Оказывается, Германия также является страной долгожителей. Гражданин нашего края — округа Херсфельд — Ротенбург Вильхельм Кель на днях отметил свое 106-летие. Он любит проводить время с внуком Моритцем и внучкой Эмилией. Они порядка на сто лет моложе своего любимого прапрадедушки. Долгожитель чувствует себя неплохо, порой любит выпивать пиво, как и молодые немцы. Семья за ним ухаживает круглосуточно. Вильхельм любит сидеть на диване и беседовать без очков. А детишки, как ни странно, в очках. У долгожителя 7 внуков, 12 правнуков и два праправнука.БАКУ И БАКИНЦЫ

1901 год. В городе проживает 201 634 человек, собственных домов — 6972, заводских построек — 1330, учебных заведений — 41. По мнению газет, жизнь в Баку бьет ключом. Город населен самым космополитическим населением, где обогащение и удача отдельных и, в сущности пришлых, ничем не связанных с городом людей совершались и еще совершаются с головокружительной быстротой. «У некоторых здесь еще есть в запасе розовые перспективы».
Новый, 1901 год, начинался как обычно, с добрых пожеланий и поздравлений. «С Новым счастьем! Желаю счастья! Будьте счастливы!» — эти слова не сходят с уст. Счастье — цель жизни всех людей. Каждый жаждет счастья для себя и понимает его по-своему. Одни видят его в богатстве и почестях, другие — в образовании, науке или искусстве, третьи — в человеколюбии. Но это все мимолетная, скоро исчезающая иллюзия. Возможно, счастлив тот, кто, проработав день, на вопрос Канта: «Если на свете человек, который чувствовал бы себя лучше, чем я?» — может ответить утвердительно.
1 января в Александро-Невском соборе после литургии было отслужено молебствие с провозглашением многолетия Государю Императору и всему Царствующему дому. В соборе присутствовали управляющий губернией д.с.с. П.А.Лилеев, начальники отдельных частей гражданского и военного ведомств, местное купечество, иностранные консулы и др. Такие молебствия в обязательном порядке прошли во всех мечетях и молитвенных домах. Затем на плацу перед собором состоялся парад Бакинского местного батальона. В 1 час дня в зале Общественного собрания — обычный благотворительный раут в пользу бедных, на котором было собрано 1574 руб. и 70 коп.
Шли детские елки, благотворительные вечера и бал-маскарады. 4 января в зале Городской Думы была зажжена елка, устроенная правлением Общества попечения о детях, председателем которого являлась Наталия Александровна Ирецкая. Елку посетило около 300 детей в возрасте от 4 до 12 лет, среди них только 10 мусульманских мальчиков.
Затем наступили Рождественские святки — время гаданий. «Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Снег пололи под окном, слушали, кормили счетным курицу зерном, ярый воск топили». Как было при Жуковском, так и было, до него, и после него… Верование в таинственное всегда было присуще русскому обывателю. Жестокая борьба за существование утомляет человека, и он страстно жаждет узнать, что его ждет впереди. Гадают, чтобы узнать вора, определить неверность мужа и пр. Это молитва ото всех болезней, порчи и вражеских козней. Занимаются этим гадалки, представляющие собой особый класс. И в настоящее время различные гадалки, экстрасенсы и ясновидящие востребованы обществом.
9 января у мусульман закончился тридцатидневный пост. В первый день Орудж-Байрама во всех мечетях совершались общественные намазы. Бедным мусульманам раздавали деньги, собранные в мечетях и из фонда взноса «фитра», обязательного для каждого мусульманина, который исчислялся в размере стоимости одного гарнца (чанаха) пшеницы (приблизительно 20-30 копеек). В эти дни многие мусульмане, несмотря на появившуюся холеру, получили разрешение на совершение паломничества в Мекку и Медину.ПРАЗДНИК, ПРИНОСЯЩИЙ РАДОСТЬ

Проведение новогодней ёлки стало любимой традицией для представителей Татарской общины Азербайджана. Организованный в канун Нового года праздник стал настоящим подарком для приглашенных ребят. А состоялся он в красиво оформленном зале сотрудниками Российского информационного-культурного центра, руководимого профессором Э.Шейховым при активной поддержке Посольства Российской Федерации в Азербайджане. Поздравляя собравшихся с наступающим Новым годом профессор, академик Эльмира Ильязова с особым чувством подчеркнула, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил свой день рождения. Присоединившись к многочисленных поздравлениям, она пожелала Главе государства крепкого здоровья и успехов в таком важном деле, как руководство нашей страной. Затем Эльмира ханум, удостоенная в эти предновогодние дни премии Зейналабдина Тагиева, поздравила собравшихся на праздник детишек. К этим поздравлениям присоединился и учредитель Татарской общины Азербайджана Рафаэль Ильязов.


Подробнее читайте в газете
 
•  на главную -->>