ВЫШКА № 6 (20013) от 14 февраля 2014 года

В этом номере читайте:

Президент Ильхам АЛИЕВ: «СУЩЕСТВУЕТ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И ГРУЗИЕЙ»

12 февраля состоялась официальная церемония встречи Президента Грузии Георгия Маргвелашвили, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан. После церемонии официальной встречи состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Грузии Георгия Маргвелашвили.


XOCALI SOYQIRIMI – XX ƏSR AZƏRBAYCAN TARİXİNİN ƏN DƏHŞƏTLİ FACİƏLƏRİNDƏN BİRİ

1988-ci ildən etibarən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə baş vermiş ən müdhiş, ən faciəvi olan qəddarlıq aktlarından biri Xocalı soyqırımıdır. Mən deyərdim ki, bu faciə tarixdən bizə məlum olan, ən dəhşətli və vəhşicəsinə törədilmiş Babi Yar, Xatın, Srebrenitsa, Liditse, Sonqimı, Xirosima faciələri ilə eyni səviyyədə durur. Amma Xocalı faciəsi bu cinayətin xüsusi amansızlıqla törədilməsinə, insanların milli mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilməsinə, qocalara, uşaqlara aman verilməməsinə, insanların vəhşicəsinə öldürülməsinə, hamilə qadınlara belə rəhm edilməməsinə, meyitlərin təhqiramiz hərəkətlərə məruz qalmasına, onların evlərinin, əmlaklarının darmadağın edilib, viran qoyulmasına, bir sözlə, cinayətin törədilmə üsulunun xüsusi amansızlığına, qəddarlığına görə digər faciələrdən fərqlənir. Xocalı faciəsi son yüz ildən artıq bir dövrdə ifrat erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri soyqırım və etnik təmizləmə siyasətinin yeni bir səhifəsidir. Belə ki, XIX əsrin sonlarından etibarən çar Rusiyasının və digər dövlətlərin gizli və açıq himayəsindən istifadə edən erməni millətçiləri «Böyük Ermənistan» yaratmaq xülyasına düşmüş, ələ keçirmək istədikləri əraziləri yerli sakinlərdən təmizləmək niyyəti ilə müxtəlif dövrlərdə Şərqi Anadoluda və Cənubi Qafqazda soyqırımı və terror aktları törədərək 2 milyona qədər günahsız insanı vəhşicəsinə qətlə yetirmişlər. 1905-1907, habelə 1918-1920-ci illərdə Bakıda, Naxçıvanda, Gəncədə, Şamaxıda, Qubada, Lənkəranda, Qarabağda, Muğanda və Azərbaycanın digər bölgələrində dinc əhalinin soyqırıma məruz qalması bu deyilənlərin təkzibolunmaz sübutudur.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА РАЗГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Поводом для обращения к данной теме стало беспрецедентное заявление Министерства обороны Азербайджана, в котором оно обвинило СМИ, общественность, социальные сети в разглашении военной тайны. Естественно, есть сведения, которые относятся к категории государственной тайны в военной сфере. Это информация о местах дислокации воинских частей, командовании и служебных перемещениях. Более того, в конце октября 2013 года на Facebook была создана не имеющая никакого отношения к министру обороны страница под названием «Генерал-полковник Закир Гасанов», говорится в заявлении. Зачастую в результате таких акций вражеская разведка с помощью распространяемой информации получает возможность без каких-либо затруднений собирать сведения о ВС (командовании, личном составе, местах размещения воинских частей и др.). Полный текст данного заявления опубликован не только в нашей печати, но и в соседней Армении, которая оккупировала 20 процентов территории независимого Азербайджана. Сегодня по просьбе «Вышки» на вопросы журналиста отвечает главный редактор общественно-политической газеты «Ведибасар» Сартиб Исламоглу Магеррамов, который в советское время работал главным редактором Главного управления по охране государственной и военнной тайны при Совете Министров Азербайджанской ССР.DƏNİZ NEFTÇİLƏRİ ÖLKƏMİZİN UĞURLARINDAN RUHLANIR,
ÖZ TÖHFƏLƏRİNİ ARTIRMAQ ƏZMİ İLƏ İŞLƏYİRLƏR

Ötən il ölkəmizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında sevindirici uğurlar, yüksək nailiyyətlər ili olmuşdur. Fərəhli haldır ki, bu uğur və nailiyyətlər cəmiyyətimizin bütün sahə və istiqamətlərini əhatə etmişdir. Güclü iqtisadiyyatı, maliyyə imkanları, güclü intellektual potensialı olan ölkə qurmaq yolunda məqsədyönlü siyasət davamlı olaraq həyata keçirilmiş, ölkəmizin dinamik inkişafı təmin edilmişdir. Bu uğur və nailiyyətlərin təməli ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş, tarix baxımından o qədər də böyuk olmayan son onillikdə isə dahi öndərin siyasət məktəbinin layiqli varisi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, ötən il yenidən xalqımız tərəfindən yekdilliklə dəstəklənərək dövlət başçısı seçilmiş İlham Əliyev cənablarının misilsiz xidmətləri sayəsində daha da inkişaf etdirilmişdir. İndi ölkəmiz BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının dünyanın 155 dövləti tərəfindən dəstəklənmiş qeyri-daimi üzvüdür. Kosmosda peyki olan azsaylı dövlətlərdən biridir. Cənubi Qafqazın həm siyasi, həm iqtisadi-sosial, həm mədəni sahələrdə ən inkişafda olan liderinə çevrilmişdir.ИЗМЕНЕНИЯ В НОВОМ ГОДУ

Какие изменения ждут жителей Германии в новом году? Газета «Диалог» пытается ответить на поставленный вопрос. По версии газеты: «На какие бы перемены к лучшему мы ни рассчитывали, придется все-таки считаться с реальными изменениями, которые пришли в нашу жизнь в 2014 году».
Приведем ряд примеров.
Почта подорожала до 60 центов за стандартное письмо до 20 граммов. Также подорожали заказные письма и посылки за границу. Пакеты весом более двух килограммов теперь стоят на 9 центов больше. Заказное письмо подорожало на 10 центов до 2,15 евро.
Пылесосы высокой производительности запрещаются на всей территории Евросоюза с 1 сентября 2014 года. Начиная с этой даты, могут продаваться только лишь устройства, которые потребляют энергии меньше, чем 1.600 ватт. В 2017 году допустимая мощность сократится вовсе до 900 ватт.
Пенсия теперь назначается, начиная с 67 лет. Уже с января пенсионный возраст поднимается для всех рожденных после 1947 года. Так, родившиеся в 1958 году выйдут на пенсию в 66 лет. А для остальных, начиная с 1964 года рождения, пенсионный возраст увеличен до 67 лет. Так что мечта о спокойной старости в уютном домике отодвигается все дальше.
Зубы, увы, остаются дорогим удовольствием. Начиная с января, все пациенты должны доплачивать за коронки, мосты и протезы еще больше.
Переводы денег теперь будут быстрыми. Банки и сберегательные кассы обязаны обеспечить перевод денег через банкомат за один день на территории всего европейского сообщества.
Диабетики лишаются специально произведенных для них продуктов. 9 октября они исчезнут с полок магазинов. Диабетические продукты теперь считаются вредными и частично даже опасными из-за добавления синтетических подсластителей.
Зарплата, наконец, получила свой минимальный уровень. С 1 января она составляет 7,01 евро за один час работы в Восточной Германии и 7,89 евро — на западе.
Телевидение будет доступно только цифровое. Аналоговое вещание со спутника прекращается 30 апреля. Для просмотра спутниковых программ необходимо приобрести цифровой ресивер. Неплохой альтернативой будет телевизионная приставка для просмотра передач на русском языке.
Лампа накаливания 40 ватт уходит из жизни навсегда. Начиная с сентября, дозволены лишь товарные остатки.«NAR MOBILE» ПРОДОЛЖАЕТ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ

При спонсорской поддержке мобильного оператора состоялось мероприятие по случаю презентации первого CD-диска известной ханенде Ферганы Гасымовой. Мобильный оператор «Nar Mobile», отличающийся своей приверженностью к культурному наследию Азербайджанского народа, продолжает оказывать поддержку национальной музыке. На этот раз, компания, придающая особое значение объектам национальной культуры, оказала спонсорскую поддержку презентации первого сольного диска известной ханенде и заслуженной артистки Ферганы Гасымовой. Презентация музыкального альбома «Yaln?z ona do?ru», состоящего из 11 песен и выпущенного Австрийской компанией «Sony DADC», состоялась 11 февраля в отеле «Four Seasons Baku» при поддержке мобильного оператора «Nar Mobile» и рекламного агентства «SS Production». В мероприятии приняли участие известные фигуры из мира искусства, представители интеллигенции и средст массовой информации. Нигяр Арпадараи, руководитель отдела по связям с общественностью компании «Azerfon», в своем выступлении особо отметила гордость, которую испытывает компания за спонсорское участие в презентации первого альбома известной певицы, и заявила о готовности мобильного оператора «Nar Mobile» и в дальнейшем оказывать поддержку подобным проектам, имеющим большое национальное и культурное значение. Стоит так же подчеркнуть, что вот уже почти 20 лет ханенде Фергана Гасымова представляет Азербайджанскую музыку на самом высоком уровне совместно со своим отцом — всемирно известным исполнителем Алимом Гасымовым. В течение этого периода Фергана Гасымова завоевала широкое признание не только в Азербайджане, но и далеко за пределами страны.


Подробнее читайте в газете
 
•  на главную -->>