ВЫШКА № 28 (20035) от 18 июля 2014 года

В этом номере читайте:СВЯЗИ МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ ДОСТИГЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УРОВНЯ

13 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Италию. В этот день Президент Азербайджана в знаменитом римском парке «Вилла Боргезе» посетил памятник гениальному азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви, возложил к нему цветы.ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ СУРАХАНСКОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии Сураханской солнечной электростанции ООО Azalternativenerji Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии.
Председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Аким Бадалов проинформировал Главу государства о проделанной на станции работе.
Ильхам Алиев посетил Центр управления станцией. Президент Азербайджана был проинформирован о показателях Сураханской солнечной электростанции. Глава государства ознакомился с картой развития альтернативных и возобновляемых источников энергии Азербайджана до 2020 года. Затем была сделана фотография на память. Ознакомившись с проделанной работой, Ильхам Алиев дал соответствующие поручения и указания.NEFT-KİMYA PROSESLERİ İNSTİTUTUNUN ELMİ İŞÇİLƏRİ ESTONİYANIN TALLİN ŞƏHƏRİNDƏ KEÇİRİLMİŞ BEYNƏLXALQ KOFRANSDA İŞTİRAK ETMİŞLƏR

Estoniyanın Tallin şəhərində XXV Beynəlxalq «Ərinti duzlar və ion mayeləri» (EUCHEM-2014) konfransı keçirilmişdir. Konfransda AMEA Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun laboratoriya müdiri kimya elmləri doktoru Reyhan Əliyeva, böyük elmi işçisi Həmidə Əzizbəyli, böyük elmi işçisi Xəyalə Seidova iştirak etmişdir. Tallin Texnoloji Universitetinin təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən konfransda ABŞ, Avropa, Asiya, Rusiya və digər ölkələrin alimləri iştirak edib. Tədbirdə 3 istiqamət üzrə məruzələr dinlənilib. Reyhan Əliyeva «Calanmış ion maye liqandlı sirkonium komplekslərinin sintezi və katalitik xassələri», Həmidə Əzizbəyli «Yağ distillatların selektiv təmizlənməsi üçün ərinti duzlarının nəzəri və eksperimental skrininqi», Xəyalə Seidova «Yüksək keyfiyyətli PAO yağlarının alınması üçün ekoloji ion mayeləri»,adlı məruzələrlə çıxış etmişdir.BNEZ — ULU ÖNDƏRİN ADINI ŞƏRƏFLƏ DAŞIYAN MÜƏSSİSƏ

Heydər Əliyevin mənalı ömür yoluna nəzər yetirdikdə aydın görürük ki, Ulu Öndər Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirməklə yanaşı, dövlətçilik ənənələrinə töhfələr verməklə dünyanın tanınmış siyasi xadimləri arasında layiqli yerini tutmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyev bütün həyatı və fəaliyyəti boyu xalqını, vətənini düşünmüş, doğma Azərbaycanının xoşbəxtliyi uğrunda mübarizə aparmışdır.LAYİHƏ ÜZRƏ İŞLƏRİN BÖYÜK HİSSƏSİ YERİNƏ YETİRİLMİŞDİR

Azərbaycan hökuməti və Asiya İnkişaf Bankının birgə maliyyələşdirdiyi «Su təchizatı və kanalizasiya investisiya proqramı» çərçivəsində Beyləqan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması üzrə işlər uğurla davam etdirilir.


Подробнее читайте в газете
 
•  на главную -->>