ВЫШКА № 3 (20218) от 19 января 2018 года

В этом номере читайте:Президент ИЛЬХAМ AЛИEВ:
«МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И БОЛГАРИЕЙ УСТАНОВИЛИСЬ ОЧЕНЬ ТЕСНЫЕ, ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

В Баку с двухдневным рабочим визитом находился премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. В рамках визита премьер-министр принял участие в открытии прямого авиасообщения между Баку и Софией.АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ ТАТАРСТАНА И ТАТАРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

По приглашению Общественного объединения «Татарстан» представители Региональной общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Республики Татарстан «Азербайджан» и гости из Татарстана побывали с визитом в Баку для встречи и знакомства с представителями татарской диаспоры Азербайджана.ВВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БАКУ В НОЧЬ С 19 НА 20 ЯНВАРЯ 1990 ГОДА

События января 1990 года в Азербайджане стали следствием сложных геополитических процессов, происходивших в то время на территории СССР. В конце 1980-х годов дезинтеграционные процессы в СССР достигли своего апогея, что в немалой степени было обусловлено заметной активизацией национальных движений в союзных республиках.СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

Каждый год в преддверии 20 января в Союзе композиторов Азербайджана проводится цикл мероприятий, посвящённых трагической дате нашей истории. В течении последних лет были прослушаны новые произведения азербайджанских композиторов, навеянные героическими подвигами сынов Родины, проведены презентации новых книг, созданных под впечатлением драматических событий нашей истории, неоднократно выступали на сцене Союза композиторов молодые музыканты, хоровые коллективы и инструментальные ансамбли с мемориальной программой «Памяти жертв 20 января».HEYDƏR ƏLİYEV ADINA NEZ EMALÇILARI ÖTƏN İLİ ƏMƏK TÖHFƏLƏRİ İLƏ BAŞA VURMUŞLAR

Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin giriş nitqindən irəli gələn məsul vəzifələr kollektivimizin hər bir üzvünün məsuliyyət hissini daha da artırmış, müəssisəmizin şanlı ənənələrini qorumaq, uğurlarını artırmaq naminə qüvvə və bacarığımızı səfərbər etmişdir.ЧЕТКО СПЛАНИРОВАННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ – ЗАЛОГ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

На Бакинской электростанции (ЭС), которая была сдана в эксплуатацию с внедрением новых технологий, ремонтно-наладочные работы осуществляются по заранее составленному графику. В настоящее время электростанция работает в соответствии с диспетчерским графиком. В 2017 году на Бакинской ЭС было выработано около 499,7 млн. кВт/час электроэнергии, а это в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 14,4 млн. кВт/час больше. В декабре прошлого года выработка на станции составила свыше 42,2 млн. кВт/час электроэнергии. Коллектив энергопредприятия прилагает все усилия для успешного выполнения поставленных перед ним важных задач, активно участвует в техническом обслуживании агрегатов. За последние три месяца осуществлен текущий ремонт в агрегатах. В рамках ремонтного графика проведен капитальный ремонт в агрегате №12. За время проведения технического обслуживания оборудования устранена возникшая проблема в охладительной и масляной системах. Кроме того, выполнены ремонтные работы разного назначения в генераторах. Противопожарным вопросам на электростанции уделяется большое внимание. 104 МВт-ная Бакинская электростанция сдана в эксплуатацию в 2007 году. Состоит из 12 агрегатов.БАКИНСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА НЕФТИ НАЛАЖИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ERNST&YOUNG

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречу с управляющим партнером компании Ernst&Young (EY) в Азербайджане Ильгаром Велиевым и руководителем службы компании по вопросам изменения климата и устойчивого развития Гюнель Фараджевой. Приветствовав гостей, ректор подробно рассказал им о деятельности, структуре, достигнутых успехах и планах по развитию вуза в будущем. Отметив, что семинар по проблемам изменения климата и устойчивого развития, который Гюнель Фараджева провела в БВШН, вызвал большой интерес студентов Высшей школы, Эльмар Гасымов высоко оценил значение таких семинаров и выразил надежду на то, что EY сможет регулярно проводить подобные мероприятия, и на успешное развитие сотрудничества с компанией в этом направлении.İNDİRA ŞƏMSİVARİ — VƏTƏNİNİ, XALQINI HƏDSİZ SEVƏN ZİYALI QADIN, FƏAL İCTİMAİYYƏTÇİ, QAYĞIKEŞ ANA, SƏDAQƏTLİ DOST

Hər adamın, xüsusilə də böyük ailə yükü olan bir xanımın bacara biləcəyi iş deyil bütün bu keyfiyyətlərlə yaşamaq, hələ üstəlik yüksək mədəniyyəti, səmimiliyi, intellekti ilə seçilmək. Ancaq əslində elə də çətin deyil... Bunun üçün isə ilk növbədə yaxşı İNSAN olmaq kifayətdir — hər yerdə və hər zaman, minlərlə müxtəlif xarakterli adamların içində, əhatəsində. Özünə də, özgələrinə də hörmət etməyi, dəyər verməyi bacarmaq lazımdır. Bu isə heç də hamıya müyəssər olmur. Bəlkə də ona görə ki, yaxşı olmaq, insan olmaq özü də bir ilahi vergidir? Əgər belədirsə, deməli, təkcə Sumqayıtda deyil, bütünlükdə respublika miqyasında seçilən adı və yorulmaz ictimai fəaliyyəti, işgüzarlığı ilə tanınan İndira xanım Şəmsivari ulu Tanrının sevimli bəndəsidir. O İndira xanım ki, uzun illərdir Sumqayıtın maliyyə üzrə yeganə qadın müfəttiş-eksperti, 2-ci dərəcəli Dövlət qulluqçusudur, ancaq həmişə quru inzibatçılıqdan, bəzən sənətin doğurduğu «peşə xəstəliyi»ndən — yersiz eqoizmdən, təkəbbürdən uzaq olub. Lakin səmimiliyi, xoş xasiyyəti və ünsiyyəti onun öz işini layiqincə aparmasına heç vaxt nəinki mane olmayıb, əksinə — vəzifəsini daha hörmətli, özünü isə nüfuzlu edib.ИЕРУСАЛИМ. ГОРОД МИРА. ГОРОД ВОЙНЫ

От редакции: По просьбе наших читателей, член редколлегии «Вышки», политолог, журналист-международник Сафа Керимов делится своими оценками и прогнозами возможных последствий решения президента США по переносу посольства США в Иерусалим. Кроме прогнозной политологии, которая всегда вызывает интерес читателей, Сафа Керимов вот уже несколько лет является главным редактором известного исламского журнала «Искренность», и поэтому тема Иерусалима, одной из главных святынь трёх мировых религий, особенно ему близка.ƏN ÜCA ZİRVƏ

Əziz oxucular! «Vışka» sevərlər! Daxil olduğumuz 2018-ci il ölkəmizin mətbuat aləmində yaddaqalan bir təqvim ili də olacaq. Belə ki, düz 90 il öncə, 1 mart 1928-ci ildə Odlar yurdumuzun mətbuatında daha bir qəzetin işığı nur saçmağa başladı.


Подробнее читайте в газете
 
•  на главную -->>