ВЫШКА № 9 (20276) от 8 марта 2019 года

В этом номере читайте:ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХAМ AЛИEВ НА МЕСТЕ ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В АГСУ

Землетрясение, произошедшее 5 и 6 февраля, привело к ряду последствий в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах. На основании распоряжений и поручений Главы государства последствия стихийного бедствия ликвидируются. Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Главы государства, Президент Азербайджана Ильхaм Aлиeв в среду совершил поездку в Агсуинский район для ознакомления на месте с работой по исполнению Распоряжения.SOCAR PREZİDENTİ RÖVNƏQ ABDULLAYEVİN 8 MART BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜ MÜNASİBƏTİ İLƏ NEFTÇİ QADINLARA TƏBRİKİ

Əziz neftçi xanımlar!
Sizi 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı və uğurlararzulayıram.
Azərbaycan qadını əsrlər boyu qəhrəmanlıq, qayğıkeşlik, şəfqət rəmzi kimi tanınmış,milli adət və ənənələrimizin qorunaraq nəsildən-nəslə ötürülməsində böyük rol oynamışdır. O, həm Vətənimizə layiqli övladlar verən mərd və fədakar bir ana, həm də ictimai həyatımızın bütün sahələrində kişilərlə eyni hüquqlar və vəzifələr daşıyan, onlarla çiyin-çiyinə çalışan məsuliyyətli bir vətəndaşdır.
Qadınlarımız bilik və bacarıqları, yüksək intellektləri və fədakar əməkləri ilə iqtisadiyyatımızın aparıcı qüvvəsi olan neft-qaz sənayesinin inkişafına da əvəzolunmaz töhfələr verir, Vətənimizin iqtisadi qüdrətinin daha da möhkəmlənməsi üçün yorulmadan çalışırlar. Əminəm ki, Azərbaycanın neftçi qadınları Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında uğurla davam etdirilən qalibiyyətli enerji strategiyasının həyata keçirilməsi, müstəqil ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin durmadan möhkəmlənməsi, xalqımızın rifah halının daha da yüksəldilməsi naminə bundan sonra da var qüvvələrini sərf edəcəklər.
Əziz neftçi xanımlar!
Sizi bir daha 8 Mart — Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, hamınıza firavan həyat və ailə xoşbəxtliyi arzulayıram.
Hörmətlə,
SOCAR-ın prezidenti Rövnəq AbdullayevПОСОЛ РФ: «АЗЕРБАЙДЖАНУ И РОССИИ НУЖНО УСТРАНЯТЬ СЛОЖНЫЕ, ТАМОЖЕННЫЕ БАРЬЕРЫ В ТОРГОВЛЕ»

Россия и Азербайджан продолжают активно наращивать потенциал двустороннего сотрудничества в разных сферах торговли, экономики, в области военного сотрудничества, в культурно-гуманитарном и политическом направлениях. О двустороннем сотрудничестве, о барьерах, препятствующих эффективному развитию связей в различных областях взаимодействия, и по другим вопросам международного значения своим мнением поделился в эксклюзивном интервью Trend посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.«AZNEFT» İSTEHSALAT BİRLİYİNDƏ 8 MART BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜ QEYD OLUNMUŞDUR

«Azneft» İstehsalat Birliyinin Aparatında 8 mart — Beynəlxalq qadınlar günü münasibəti ilə tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə çıxış edən «Azneft» İstehsalat Birliyinin Baş direktoru Daşqın İskəndərov «Azneft» İstehsalat Birliyində çalışan xanımları və bütün neftçi qadınları bayram münasibəti ilə təbrik edərək Azərbaycan qadınının qazandığı uğurlardan söz açmış, bütün sahələrdə olduğu kimi neft-qaz sənayesinin də fəal iştirakçısına çevrildiyini vurğulamışdır. Baş direktor neftçi qadınların ölkəmizin gələcəyi naminə var gücləriylə çalışacaqlarına əminliyini ifadə etmişdir.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО «АЗНЕФТЬ» ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ БАКИНСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НЕФТИ

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча руководителей Производственного объединения «Азнефть» со студентами вуза, в которой приняли участие ректор Эльмар Гасымов и преподаватели БВШН.В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ АМИ TREND СОСТОЯЛСЯ ВИДЕОМОСТ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО АЗЕРБАЙДЖАНА И РОССИИ: НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА»

В понедельник в пресс-центре АМИ Trend прошел видеомост Москва–Баку «Экономическое и инвестиционное сотрудничество Азербайджана и России: новые точки роста». В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора информационного агентства Trend Арзу Нагиев, директор Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, главный редактор информационного портала «Day.az», экономист Эмин Aлиeв, заместитель директора Русской экономической школы, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов. С российской стороны посредством видеомоста в мероприятии приняли участие экономист, автор доклада «Основные тенденции в управлении и экономике Азербайджана: первое полугодие 2019 года. Перспективы развития экономического сотрудничества АР и РФ» Александр Караваев, научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Артем Пылин, экономист, директор Дмитровского филиала Астраханского государственного технического университета Анна Солоненко, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО (У) МИД России Леонид Гусев.ПЕРВЫЙ БАКИНСКИЙ НЕФТЯНОЙ ЖУРНАЛ

В 1898 году постоянный орган съезда нефтепромышленников Совет съезда бакинских нефтепромышленников начал издавать в Баку газету-журнал «Нефтяное дело» (НД). Первый номер этого издания увидел свет 10 января 1899 году на русском языке. Таким образом, журнал явился первым отраслевым изданием, всесторонне освещающим достижения и проблемы нефтяной промышленности не только в Баку, но и во всем мире.
До установления советской власти в Азербайджане журнал издавался два раза в месяц. В первом же номере НД было опубликовано обращение «От редакции», в котором подчеркивалось, что издание будет «отражать вопросы и нужды нефтяной промышленности во всей совокупности, а также вопросы, так или иначе связанные с нею, публиковать сведения о добыче нефти, потреблении, распределении нефти и её продуктов, а также работе нефтеперегонных заводов». Основное внимание уделялось также «технической и экономической стороне добычи и переработки нефти, её перевозки, хранения и сбыта, связи нефтяной промышленности с паровым флотом, анализ состояния российского (бакинского) и зарубежного нефтяных рынков». Сегодня в журнале печатаются материалы на трех языках: азербайджанском, русском и английском.
Являясь старейшим отраслевым печатным органом, журнал как источник научно-технической и производственной информации стал популярным не только в нашей республике, но и далеко за её пределами. За весь период деятельности журнала на его страницах накоплен значительный ценный материал, и в настоящее время можно сказать, что он является своеобразной отраслевой малой энциклопедией. За весь период становления журналом руководила большая плеяда главных редакторов, являющихся гордостью нефтяной промышленности. Из них следует отметить И.М.Асадова, А.Д.Амирова, М.К.Сеид-Рза, А.Х.Мирзаджанзаде и др. В разные годы академики И.М.Губкин и Ю.Г.Мамедaлиeв были членами редакционной коллегии журнала.В БАКУ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА «МОСКВА-БАКУ. ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»

5 марта 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась выставка «Москва-Баку. Женский взгляд». Её организаторы – представительство Россотрудничества в Азербайджане и российский журнал «Russian Business Guide». Выставка посвящена Международному женскому дню – 8 Марта. Она рассказывает о женщинах, которые достигли высот в искусстве, творчестве, экономике и других сферах в Азербайджане и России. Гостей праздника приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Иджран Гусейнова, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, представитель Министерства культуры Азербайджана Алла Байрамова и главный редактор журнала «Russian Business Guide» Мария Суворовская. Состоялся концерт, в котором приняли участие студенты и преподаватели Бакинской музыкальной академии Азиза Алекперли, Хидаят Aлиeв, Аминат Ахмедова, Руфат Байрамов, Фируза Беглярова, Орхан Гусейнов, Лала Гюзалова, Алена Инякина, Фидан Мамедзаде, Илаха Мамедова, Магсуд Мусазаде, Фидан Нагизаде, Наргиз Салманлы.


Подробнее читайте в газете
 
•  на главную -->>