ВЫШКА №47 (20366) от 18 декабря 2020 года

В этом номере читайте:

 


ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХAМ AЛИEВ ПРИНЯЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ НОВОНАЗНАЧЕННОГО ПОСЛА АФГАНИСТАНА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ


17 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхaм Aлиeв принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Афганистан в нашей стране Амануллы Джейхуна.Михаил ГУСМАН:
«ОСВОБОЖДЕНИЕ ИСКОННЫХ ЗЕМЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА БЫЛО ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ ЗАВЕТОВ ГEЙДAPА AЛИEВА»


Прошло 17 лет со дня смерти архитектора и созидателя современного Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, Общенационального лидера нашего народа Гeйдapа Aлиeва. 12 декабря люди неиссякаемым потоком шли в Аллею почётного захоронения в Баку, чтобы возложить к его могиле цветы, склонить голову перед гением великого сына азербайджанского народа, память которого почтили не только в Азербайджане. Среди многих чрезвычайно важных заветов Гeйдapа Aлиeва был завет о том, чтобы исконные земли Азербайджана были освобождены от оккупации. Об этом сказал Trend Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.ОБЪЯВИМ БОЙ ПРЕДАТЕЛЬСТВУ И ШАРЛАТАНСТВУ

Преступник, убийца, клятвопреступник
и лжец могут, раскаявшись и усердно
молясь, смыть свои грехи, а человек,
забывший добро, – нет.

Древнеиндийская поговорка.

-->>ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ МУЗЫКЕ

Приближается знаменательная дата, которую будет отмечать вся культурная общественность республики – 100-летие Азербайджанской государственной консерватории, ныне Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли. В преддверие этого важного события c благодарностью думаешь о тех, кто не одно десятилетие проработал в очаге нашего музыкального образования, кто многие годы отдавал свой талант, знания и жизненные силы обучению будущих музыкальных кадров республики. Одна из них – Имруз ханум Эфендиева, заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор искусствоведения, профессор. Наверное, есть некая особая связь с тем, что её 85-летний юбилей предшествует столетию БМА, которой она посвятила 60 лет своей жизни.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ: КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ
ЮНЕСКО отмечает 60-летие Конвенции о борьбе
с дискриминацией в области образования

С учётом того, что наиболее уязвимые дети и молодые люди в мире рискуют остаться без образования в результате пандемии COVID-19, ЮНЕСКО настоятельно призывает все страны к более эффективной защите основного права на образование путём ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования, принятой 14 декабря 60 лет назад.ŞUŞA ŞƏHƏRİNƏ YENİ MƏNBƏDƏN SUYUN VERİLMƏSİ TƏMİN OLUNUB


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xüsusi tapşırığına əsasən «Azərsu» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərini dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək üçün təxirəsalınmaz tədbirləri davam etdirir. Kiçik Kirs mənbəyindən sonra Zarıslı mənbəyindən suyun verilməsilə Şuşa şəhərinin alternativ və dayanıqlı içməli su təchizatı təmin edilib.
Şuşa şəhərinin içməli su təchizatının dayanıqlığını təmin etmək və Kiçik Kirs mənbəyindən asılılığı aradan qaldırmaq üçün Zarıslı mənbəyi və Zarıslı-Şuşa magistral kəmərində aparılan təmir-bərpa işləri yekunlaşıb və şəhərə yeni mənbədən suyun verilməsi təmin olunub. Müdafiə Nazirliyinin müvafiq bölmələri ilə birgə təhlükəsizlik tədbirləri görülməklə Şuşa şəhərindən 11 km məsafədə yerləşən Zarıslı mənbəyi və Laçın-Şuşa avtomobil yolunun kənarı ilə çəkilmiş magistral su xətti tam təftiş edilib, kəmərin qəzalı hissələri müəyyənləşdirilib.
«Azərsu» ASC-nin Bakıdan və Cəbrayıl sukanal sahəsindən ezam olunmuş mühəndis-texniki heyəti tərəfindən qısa müddətdə qəzalar aradan qaldırıb, kəmərin sıradan çıxmış hissəsləri dəyişdirilib. Eyni zamanda mənbədə olan 3 sugötürücü qurğudan 2-də təmir-bərpa işləri başa çatdırılaraq mənbənin məhsuldarlığı artırılıb. Kəmərlə nəql olunan içməli suyun mərkəzi anbara və buradan da şəhər şəbəkəsinə ötürülməsi təmin edilib. Anbarda generator quraşdırılıb, hipoxlorid məhlulundan istifadə olunmaqla zərərsizləşdirici qurğu istismara verilib. Şəhərin anbardan yüksəklikdə yerləşən ərazilərinin su təminatının aparılması məqsədilə anbarda yeni nasos quraşdırılıb. Eyni zamanda zərurət yarandıqda suyun maşınlarla daşınması üçün sudoldurma məntəqəsi yaradılıb.
Hazırda Şuşa şəhərinin daxili paylayıcı su şəbəkəsinin sıradan çıxmış və qəzalı hissələrinin təmiri davam etdirilir, su almayan bina və tikililərin su təchizatı bərpa edilir.
Qeyd edək ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad olunduqdan sonra şəhərə içməli suyun verilməsi tam dayanmışdı. Düşmən tərəf şəhəri tərk edərkən magistral su kəmərini də sıradan çıxarmışdı. Yaranmış içməli su probleminin həlli məqsədilə ilkin olaraq Daşaltı kəndinin içməli su təchizatı bərpa edilib və Şuşa şəhərini müvəqqəti olaraq maşınlarla su ilə təmin etmək üçün Daşaltıda sudoldurucu məntəqə yaradılıb. Sonra Kiçik Kirs mənbəyində və uzunluğu 9,4 km olan Kiçik Kirs-Şuşa magistral su kəmərinin qəzalı hissələrində bərpa işləri aparılaraq 25 noyabr 2020-ci il tarixində Şuşa şəhərinə suyun verilməsi təmin olunub.
Mənbələrdə, magistral kəmərlərdə və şəhərdaxili paylayıcı şəbəkələrədə yaranan problemlərin operativ həlli məqsədilə «Azərsu» ASC-nin mühəndis-texniki heyəti və qəza briqadası tərəfindən Şuşa şəhərində fasiləsiz xidmət təşkil edilib.
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin məlumatı.


Подробнее читайте на страницах газеты. Для этого нужно оформить подписку на "Вышку" в фирмах по распространению печати "Гасид" (493-14-06), "Азермятбуатяйымы" (440-46-75), "Каспий" (510-82-24), "Гая" (566-77-80) или обратиться в редакцию: 050 378-75-98; 051 928-88-69. Стоимость подписки одного номера газеты на год - 20 ман. 80 гяп. А также приобретайте "Вышку" в киосках фирм "Экс-Сяда" и "Гая". Розничная стоимость - 0 ман. 40 гяп.
 
•  на главную -->>