ВЫШКА №48 (20367) от 25 декабря 2020 года

В этом номере читайте:

 


ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХAМ AЛИEВ И ПЕРВАЯ ЛЕДИ МЕХРИБАН AЛИEВА ПОБЫВАЛИ В ГУБАДЛИНСКОМ И ЗАНГИЛАНСКОМ РАЙОНАХ


Как уже сообщалось, 23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхaм Aлиeв и Первая леди Мехрибан Aлиeва побывали в освобождённых от оккупации Губадлинском и Зангиланском районах. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхaм Aлиeв, который сам управлял автомобилем по дороге в Губадлы, сказал: -->>«КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТУ» ПРЕПОДНЕСЁН ЦВЕТОК
«ХАРЫ БЮЛЬБЮЛЬ»

Ботаническому саду «Карлов университета», что в столице Чешской Республики Праге, подарен цветок «хары бюльбюль», сообщил 20 декабря Trend. Передача чешским ботаникам цветка «хары бюльбюль», привезённого из Азербайджана по инициативе активистов диаспоры Шебнем Асадовой и Румии Али, состоялась в рамках церемонии почтения памяти известного азербайджанского учёного-биохимика, заслуженного деятеля науки, профессора Акифа Гулиева, удостоенного золотой медали «Карлов университета».
В мероприятии, проведённом по инициативе нашего соотечественника Эльдара Велиева, проживающего в Чешской Республике, приняли участие директор Ботанического сада университета Ладислав Павлата, научные работники биологического факультета и коллеги покойного профессора – доктора наук Владислав Шватора и Милан Кафтан, куратор Ботанического сада Томаш Прохазка, представители азербайджанской общины Эмма Лазар и Хадиджа Aлиeва. Директор Ботанического сада Л.Павлата поблагодарил гостей и пообещал, что коллектив сделает всё возможное, чтобы цветок прижился.
Выступая на мероприятии, Э.Велиев и В.Шватор подробно рассказали о заслугах профессора Акифа Гулиева в налаживании и развитии связей между двумя странами в области науки и образования, сотрудничестве в совместных исследованиях, организации поездки чешских исследователей в Азербайджан при посредничестве азербайджанского учёного. Дочь профессора Наиля Абдуллаева, примкнув к участию в мероприятии посредством видеосвязи, выразила признательность за почтение памяти её отца и подчеркнула, что приложит все усилия для продолжения его дела.
Напомним, что в 1967-1968 годах профессор Акиф Гулиев, обучаясь в аспирантуре, получал образование и в «Карлов университете» в Чешской Республике. В 1972 году по инициативе А.Гулиева было подписано первое соглашение между этим университетом и Бакинским государственным университетом. Известный ученый-биохимик скончался 19 июля 2020 года.BEYNƏLXALQ QIZIL XAÇ VƏ QIZIL AYPARA HƏRƏKATININ PLATFORMA İCLASI KEÇİRİLDİ

2020-ci il dekabrın 23-də AzQAC-ın baş ofisində Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatının tərkib hissələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə platforma iclası keçirildi. İclasda AzQAC-ın prezidenti, Milli Məclisin deputatı Novruz Aslanov, İcraçı Katib Ceyhun Mirzəyev, İcraçı Katibin müavini Səbinə Məhbubi İran, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) Azərbaycandakı nümayəndəliyinin başçısı Ariane Bauer, Əməliyyatlar üzrə başçısının müavini Kety Attfield, Əməkdaşlıq proqramının əməkdaşı Lyudmila Şepelyeva, Əməkdaşlıq proqramının nümayəndəsi Nadira Mirzalieva, BQXQAC Federasiyasının Qafqaz ölkələri üzrə nümayəndəliyinin başçısı Olga Cumayeva iştirak edirdilər.2D code – СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ШТРИХОВЫХ КОДОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БИЗНЕСЕ

Потребность кодировать больше информации на меньшем пространстве привела к созданию двумерных (2D) штриховых кодов. Первые двухмерные коды появились в середине 1980-х годов. Двухмерный код является своего рода «портативной базой данных» и значительно расширяет сферу применения штрихового кодирования. 2D код содержит информацию как по вертикали, так и по горизонтали, тогда как в линейном 1D коде кодирование происходит только в горизонтальном направлении. Сегодня «продвинутые» торговые сети и производители ищут инновационные способы налаживания отношений с покупателями и поставщиками за счёт предоставления дополнительной информации о продукте и продажах. Это и привело к изменениям в существующей 1D технологии штрихового кодирования. В настоящее время во всём мире известны более 200 различных форматов 2D штрих-кодов, но лишь некоторые из них, такие как QRcode, DataMatrix, PDF, Aztec и др. имеют более широкое распространение, чем другие. 2D-штрихкоды уже используются приложениями и популярны в таких сферах как: почтовые перевозки, медицинская промышленность, пищевая промышленность, электронная промышленность, автомобилестроение и др.SÜLEYMAN RÜSTƏM:
«ŞERLƏRİM ÇOXDAN GEYİB ÖZ DÖYÜŞ PALTARINI…»


XXI əsrdə müzəffər, şanlı, yenilməz Azərbaycan ordusu erməni silahlı qüvvələrinə qarşı apardığı 44 günlük müharibədə misli görünməyən hərb tarixini yazdı. Müdrik, düzgün siyasi və diplomatik bacarığa malik, yumruq kimi birlliyə nail olan qalib sərkərdə — Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qalib ordumuz bu yeni hərb tarixində şanlı səhifələr yazdı. Nümayiş etdirilən video görüntülərdə qəhrəman, cəsur oğullarımızda vətənpərvərlik hisslərini,onların torpağa, el-obasına, Vətənə, xalqına, millətinə, bayrağına məhəbbətini gördükcə hamımız xoş hisslər keçiririk. Onların arasında döyüşlərin getdiyi bir vaxtda şer söyləmələri, mahnı ifa etmələri diqqət çəkirdi. Döyüş bölgələrində, arxa cəbhədə vaxtilə ədəbi əsərlərdə oxuduğumuz bədii obrazların qəhrəmanlığını, şücaət və rəşadətini gördükcə belə qənaətə gəldim ki, istənilən halda şair və yazıçılarımızın müharibə, vətənpərvərlik mövzusunda yazdıqları əsərlər, müğənnilərimizin bu qəbildən mahnıları, rəssamların fırça əsərləri, kino və teatr nümunələri həqiqətən də gənc nəslin hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmalarında müstəsna rol oynamışdır. Zənnimcə, bu bədii əsərlərə dönə-dönə müraciət etmək, onları gənc nəslə aşılamaq çox vacibdir. Bu əsərlərin təsirini II Qarabağ savaşında qəhrəmanlıq göstərən zabit və əsgərlərimizdə, qazi və şəhidlərimizdə şahidi olduq.


Подробнее читайте на страницах газеты. Для этого нужно оформить подписку на "Вышку" в фирмах по распространению печати "Гасид" (493-14-06), "Азермятбуатяйымы" (440-46-75), "Каспий" (510-82-24), "Гая" (566-77-80) или обратиться в редакцию: 050 378-75-98; 051 928-88-69. Стоимость подписки одного номера газеты на год - 20 ман. 80 гяп. А также приобретайте "Вышку" в киосках фирм "Экс-Сяда" и "Гая". Розничная стоимость - 0 ман. 40 гяп.
 
•  на главную -->>