ВЫШКА №29 (20396) от 6 августа 2021 года

В этом номере читайте:


ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХAМ AЛИEВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ БАКИНСКОГО ЦЕНТРА ASAN XİDMƏT НОМЕР 6


Президент Азербайджанской Республики Ильхaм Aлиeв принял участие в открытии Бакинского центра ASAN xidmət номер 6. Как сообщил во вторник Trend, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев проинформировал Главу государства о центре ASAN xidmət, являющемся 6-м по счёту в Баку и 21-м по стране...МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ В КАЗАНИ:
ЭКОНОМИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСЛАМСКОГО МИРА


С 28 по 30 июля в городе Казани проходил XII Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit». -->>MÜDRİKLİK ZİRVƏ YOLUNUN ÖMÜR ÇALARLARI

Dünyanın on bir iqlim qurşağından doqquzuna malik olan Azərbaycan torpağı özünün yeraltı və yerüstü təbii sərvətlərinin zənginliyi ilə ta qədim zamanlardan bəşəriyyətə məlumdur. Dünya xalqlarının həmişə və bu gün də marağında olduğu sərvətlərindən biri də «qara qızıl» adlandırılan və yerin dərin qatlarından çıxarılan Azərbaycan, yaxud da Bakı neftidir. Neft milli sərvətimiz olmaqla bərabər həm də, ona olan dünyəvi marağı nəzərə alsaq tam əminliklə deyə bilərik ki, bu sərvət uzaq tarixi keçmişimizin yaddaş izlərini bu günümüzlə qovuşduran bir maddi-mənəvi yaddaş körpüsüdür. Əgər biz bu körpünün bir tərəfində karvanlar vasitəsilə «tuluqlarda» uzaq-uzaq ölkələrə aparılaraq həm sobalarda yanacaq kimi və həm də hərbi döyüşlərdə istifadə olunmasında neftimizin keçmişini görürüksə digər tərəfində isə onun bazasında inkişaf etmiş bugünkü böyük Azərbaycan neft sənayesini görürük. Xüsusilə, neftin sənaye üsulu ilə çıxarılmasının inkişaf edərək təşəkkül tapması yolunda respublikamızın neft üzrə alim və müvafiq istiqamətlərdə mütəxəssislərinin rolu danılmazdır. Onların sayəsində neft sənayemiz bugünkü durumuna çatmışdır. Bünövrəsi korifey neftçilər tərəfindən qoyulan Azərbaycan neft sənayesi özünün sonrakı inkişafında da daha etibarlı əllərdə olmuşdur.СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Федерация профсоюзов Азербайджана «Хидмят-Иш» при поддержке международного альянса уличных и рыночных торговцев «StreetNet International» провела в республике ряд образовательных семинаров по теме «Социальный диалог».В ГОРОДЕ ГУСАРЫ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ


С 31 июля по 1 августа 2021 года Русский дом в Баку (РИКЦ) совместно с Бакинско-Азербайджанской Епархией Русской Православной Церкви при финансовой поддержке Банка ВТБ (Азербайджан) провели выездные тренинги, а также интеллектуальные игры в городе Гусары для детей Воскресной школы. Образовательная часть тренинга была посвящена развитию финансовой грамотности, а игры были направлены на выявление лидерских качеств и развитие командного духа. Завершающим этапом поездки стала интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Пресс-центр Русского дома в Баку (РИКЦ). 
•  на главную -->>