ВЫШКА №34 (20401) от 10 сентября 2021 года

В этом номере читайте:


ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХAМ AЛИEВ ПРИНЯЛ В ВИДЕОФОРМАТЕ ФАРИДА ГАЙЫБОВА В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ ЕГО МИНИСТРОМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА


Президент Азербайджанской Республики Ильхaм Aлиeв 7 сентября принял в видеоформате Фарида Гайыбова в связи с назначением его министром молодёжи и спорта. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Глава государства в своём выступлении на приёме, в частности, сказал:
— Вы назначаетесь на должность министра молодёжи и спорта, вам оказано большое доверие. Уверен, что вы оправдаете его. Вы хорошо знакомы спортивной общественности нашей страны. На протяжении многих лет вы осуществляете деятельность в области спорта, а также являетесь президентом Европейской гимнастики. Вы были избраны на эту должность несколько лет назад, это свидетельствует о том, что вы снискали авторитет и на международной арене. Учитывая данные факторы, я оказываю вам это высокое доверие и надеюсь, что будут хорошие результаты в области спорта, в сфере молодёжной политики...ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХAМ AЛИEВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ НОВОЙ ЭСТАКАДЫ-НАСОСНОЙ СТАНЦИИ СУМГАЙЫТСКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

3 сентября состоялось открытие новой эстакады-насосной станции электростанции «Сумгайыт», построенной в рамках Программы реабилитации энергосистемы. Как сообщил Trend, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхaм Aлиeв. Президент Отрытого акционерного общества «Азерэнержи» Баба Рзаев проинформировал Главу государства о проделанной работе. В последние годы в Азербайджане реализованы очень важные проекты, направленные на укрепление материально-технической базы энергосистемы, дальнейшее повышение энергетического потенциала нашей страны, строительство новых и капитальную реконструкцию действующих электростанций и подстанций. Особое значение в осуществляемой в этом направлении работе имеют принятие и реализация с конца 2018 года на основании поручений Главы государства Программы реабилитации энергосистемы. Если бы реализация программы не началась своевременно и не была проведена безотлагательная работа, то на фоне возросших летом 2019 и 2020 годов потребностей, а также резкого снижения уровня воды в Куре и Каспии в энергосистеме могли возникнуть проблемы. В целом, в рамках программы на 12 электростанциях и 23 подстанциях проведены реконструкция, ремонтные и восстановительные работы.
Снижение в последние годы уровня воды в Каспийском море почти на 1,7 метра, создав серьёзные проблемы для забора воды с целью охлаждения электростанции «Сумгайыт», привело к постепенному выходу из строя оборудования станции. Из-за сложившейся ситуации, в частности, снижения уровня воды в море, в течение года неоднократно происходили аварийные отключения...CDC ŞİRKƏTİNİN 25 İLLİK YUBİLEYİ QEYD OLUNUB

Sentyabrın 6-da SOCAR-ın birgə müəssisəsi olan «Caspian Drilling Company»-nin (CDC) 25 illik yubileyi qeyd edilmişdir. Tədbirdə SOCAR-ın rəhbər heyəti və tərəfdaş şirkətlərinin nümayəndələri iştirak etmişlər. SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev, şirkətin birinci vitse-prezidenti akademik Xoşbəxt Yusifzadə və CDC şirkətinin baş direktoru Fərid Axundov qonaqlar qarşısında çıxış etmişlər. Üzən dəniz qazma qurğularının təmiri, modernləşdirilməsi, onlara nəzarətin həyata keçirilməsi və texniki xidmətlərin göstərilməsi, eyni zamanda dənizdə neft-qaz quyularının qazılması və təmiri üzrə ixtisaslaşmış CDC şirkəti yarandığı vaxtdan bu günədək böyük inkişaf yolu keçmişdir. Ötən 25 ildə «Caspian Drilling Company» Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə həyata keçirilən 16 dəniz layihəsində kəşfiyyat və sualtı qazma işlərini müvəffəqiyyətlə icra etmişdir. «Azəri-Çıraq-Günəşli» və «Şahdəniz» yataqlarının kəşf olunmasında CDC-nin kəşfiyyat-qazma əməliyyatları mühüm rol oynamışdır.
Tədbirdə çıxış edən SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev CDC şirkətinin əmək kollektivini təbrik edərək demişdir: «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları tərəfindən qarşımıza məqsəd qoyulmuşdur ki, neft sənayesi yalnız xam neft və təbii qazın satışı ilə deyil, həm də əlavə dəyər yaradan məhsul və xidmətlərlə ölkəmiz üçün əlavə qazanc mənbələri yaratmalıdır. Bu gün ölkəmizdə həyata keçirilən ən böyük beynəlxalq səviyyəli layihələrdə əsas rolu məhz dövlətə məxsus olan yerli şirkətimiz CDC həyata keçirir. Sırf xidmət sahəsində ixtisaslaşmış CDC fəaliyyəti dövründə mühüm uğurlara imza atmışdır. Bu gün deyə bilərik ki, CDC dünyanın öndə gedən qazma şirkətləri ilə rəqabət aparmaq qabiliyyətindədir. 500-ə yaxın yüksək səriştəli işçi heyəti üçün əlavə iş yerləri yaradan, daim mənfəətlə işləyən CDC ona bəslənilən inam və etimadı doğrultmuşdur...СОВЕТ СТАРЕЙШИН – МУДРОСТЬ НАРОДА

Ни на йоту не сомневаюсь в том, что вы прекрасно осведомлены о деятельности журнала «Азербайджан дуньясы», создавшей вокруг себя колоссальное магнитное поле, с каждым днем притягивающее к себе все большее количество представителей общественных кругов не только Азербайджана, но всего мира, в особенности тюркского этнолингвистического геопространства.К 60-ЛЕТИЮ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ


В урочный день – 29 августа 2021 года, в урочный час – 19 часов в культурном центре (матнасе) Иерусалимского района Писгат Зэев муниципалитет города, матнас Писгат Зэева и Международная Ассоциация Израиль – Азербайджан «АзИз» организовали встречу под названием «Бакинский КВН Гусмановского периода». Ведущим был я, участник КВН в Баку и в Иерусалиме. Координатором центра в Писгат Зэеве – Галина Приц... -->>ИМЯ ИГОРЯ АШУРБЕЙЛИ ВПИСАНО В ИСТОРИЮ АЗЕРБАЙДЖАНА

По всему миру сегодня проживают тысячи наших соотечественников. Многие из них стали гражданами стран проживания, но связи с Азербайджаном продолжают поддерживать, принимая активное участие в культурной и общественно-политической жизни исторической родины. Среди этих наших соотечественников особое место занимает видный российский учёный, лауреат премии Правительства в области науки и техники, доктор технических наук, действительный член Академии военных наук, председатель президиума вневедомственного Экспертного Совета по проблемам воздушно-космической обороны, создатель знаменитой зенитно-ракетной системы С-400, запустивший в работу С-500, предприниматель, общественный деятель, благотворитель, основатель первого внеземного государства Асгардия, о котором мы недавно рассказали в предыдущих номерах нашей газеты, Игорь Рауфович Ашурбейли.«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО-2021»


Музыкальный коллектив «Nakhish» из Азербайджана принимает участие в X Международном фестивале народного творчества «Золотое кольцо-2021», который проходит во Владимире (Россия). Организаторами выступили Министерство культуры Российской Федерации, Комитет по сохранению нематериального культурного наследия при Комитете РФ по делам ЮНЕСКО, Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д.Поленова, Департамент культуры Владимирской области и Областной Центр народного творчества. В этом году на Фестивале собрались коллективы-участники из Азербайджана, России, Белоруссии, Ирана, Индии, Луганской народной республики и Хорватии. Ансамбль из Азербайджана ведёт активную концертную деятельность, выступает на крупных праздничных мероприятиях Республики. Художественный руководитель коллектива – автор и организатор международных музыкально-поэтических проектов, режиссёр-постановщик музыкальных фильмов, лауреат различных международных фестивалей авторской песни Вафа Мамедова.
Пресс-центр Русского дома в Баку (РИКЦ).
Подробнее читайте на страницах газеты. Для этого нужно оформить подписку на "Вышку" в фирмах по распространению печати "Гасид" (493-14-06), "Азермятбуатяйымы" (440-46-75), "Каспий" (510-82-24), "Гая" (566-77-80) или обратиться в редакцию: 050 378-75-98; 051 928-88-69. Стоимость подписки одного номера газеты на год - 20 ман. 80 гяп. А также приобретайте "Вышку" в киосках фирм "Экс-Сяда" и "Гая". Розничная стоимость - 0 ман. 40 гяп.

Редактор сайта Алиакбер Эйвазов

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 140-летия Национальной печати за заслуги в развитии средств массовой информации Азербайджанской Республики награжден медалью «Терегги»

 
•  на главную -->>