ВЫШКА №11 (20428) от 18 марта2022 года

В этом номере читайте:

 
•  на главную -->>

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХAМ AЛИEВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ЗАКЛАДКИ ФУНДАМЕНТА ГАРАДАГСКОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ


15 марта во дворце «Гюлистан» состоялась церемония закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, которая будет построена в Азербайджане компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщил АЗЕРТАДЖ, в церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхaм Aлиeв.SOCAR-in birinci vitse-prezidenti, SOCAR prezidenti vəzifəsinin icraçisi Rövşən Nəcəfin Novruz bayramı münasibəti ilə neft-qaz sənayesi işçilərinə təbriki


Əziz neftçilər!
Qədim tarixi köklərə əsaslanan Novruz Azərbaycan xalqının tarixi irsinin, zəngin dünyagörüşünün və ənənələrinin təcəssümü olaraq təbiətin oyanışı, ahəngdar yaşam tərzi, gələcəyə nikbin baxış, həmrəylik və dostluq kimi dəyərləri təşviq edir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev Novruz ənənələrini dövlət bayramı səviyyəsinə yüksəltmiş, tariximizin, mədəniyyətimizin və milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması üçün misilsiz xidmətlər göstərmişdir.
Novruz bayramı möhtərəm Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan Ordusunun işğaldan azad etdiyi doğma torpaqlarımızda artıq ikinci ildir ki, böyük sevinc və qürur hissi ilə yenidən qeyd olunur. 20 mart 2021-ci ildə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına Novruz təbrikinin məhz Şuşa şəhərindən çatdırması və Cıdır Düzündə bayram tonqalını alovlandırması xalqımızın ənənəvi Novruz sevincinə yeni məzmun və məna bəxş etmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və ICESCO-nun xoşməramlı səfiri kimi Mehriban xanım Əliyevanın səyləri nəticəsində Novruz bayramının 2009-cu ildə UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin reprezentativ siyahısına daxil edilməsi, 2010-cu ildə isə BMT Baş Assambleyası tərəfindən 21 mart tarixinin «Beynəlxalq Novruz Günü» elan olunması bu bayramın bütün dünyada daha geniş tanınmasına və təbliğinə imkan yaratmışdır.
Əziz neftçilər!
Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi altında bu gün Azərbaycan hərtərəfli inkişaf edir və beynəlxalq aləmin ləyaqətli üzvü olaraq ölkəmizin nüfuzu daim yüksəlir. Azərbaycan neft və qaz sənayesinin zəhmətkeşləri də bu qalibiyyətli yolda əzmlə addımlayır, vətənimizin və xalqımızın rifahı, daha xoşbəxt gələcəyi uğrunda öhdələrinə düşən vəzifələri məsuliyyətlə yerinə yetirirlər. Əminik ki, neftçilərimiz bundan sonra da ölkəmizin iqtisadi qüdrətinə yeni-yeni töhfələr verəcək, bu məqsədlə əllərindən gələni əsirgəməyəcəklər.
Sizi xalqımızın birlik və həmrəyliyinin rəmzi olan Novruz bayramı münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edir və fəaliyyətinizdə yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram.
Hörmətlə,

SOCAR-ın birinci vitse-prezidenti, prezident vəzifəsini müvəqqəti icra edən Rövşən NƏCƏF.ДРЕВНИЕ И УНИКАЛЬНЫЕ НЕФТЯНЫЕ СКВАЖИНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА


История азербайджанской нефти уходит корнями в глубокую древность. Самым распространённым способом её добычи был открытый способ, когда нефть собиралась с мест, где она выходила на поверхность. Дальнейшее развитие нефтяного дела привело к рытью колодцев. Первые упоминания о нефтяных колодцах на территории Абшеронского полуострова относятся к XVI веку. Читателю будет интересно узнать, что надпись на камне, обнаруженная в одном из нефтяных колодцев в Балаханы на глубине 35 метров, свидетельствовала о том, что он был вырыт ещё в 1594 году мастером Аллахьяром Мамеднур оглу. Были также попытки рытья нефтяных колодцев в море. Согласно историческим сведениям, в 1798 году (по другим данным – в 1803 году) житель Баку Касумбек Мансурбеков вырыл два таких колодца в 18- и 30-метрах от берега моря вблизи Биби-Эйбата. Также интересен и процесс сбора нефти в тот период. Так, в своих заметках историк Хамдаллах Казвини отмечал, что для извлечения нефти из колодцев их наполняли водой; нефть всплывала, после чего её собирали сумками, изготовленными из тюленьей кожи. Такие сумки использовали также для хранения и транспортировки нефти.ОН БЫЛ ВЛАСТЕЛИНОМ СВЕТА

18 марта 2022 исполняется 100 лет со дня рождения бывшего директора Мингячевирской ГЭС, Сумгайытской ТЭЦ № 2 и Бакинской ТЭЦ «Красная Звезда», заслуженного инженера-энергетика, персонального пенсионера Президента Азербайджана Имамверди Агамалы оглы Aлиeва. На кладбище в селении Сарай, что находится между Баку и Сумгайытом, на одном из надгробий, под его именем написано: «İşıq əmiri. Doğma Bakının 13 illik işıqını verdi», «Эмир света. Обеспечивал электричеством в течение 13 лет родной Баку». Чтобы понять, какой смысл кроется в этих словах, мы решили предложить читателям нашей газеты рассказ старшего сына Имамверди муаллима, бывшего заместителя заведующего отделом ЦК КП Азербайджана о жизни и деятельности этого государственного деятеля, в судьбе которого переплелись все противоречия прошлого века.ВСТРЕЧИ, КОНКУРСЫ И ПРАЗДНИКИ РУССКОГО ДОМА В БАКУ


13 марта в РИКЦ в рамках литературного направления клуба «Дружбы народов Азербайджана и России» прошло мероприятие в формате открытого микрофона, на котором молодые поэты выступили со своими стихами.О Б Р А Щ Е Н И Е

Уважаемые партнёры! Дорогие читатели!
Сегодня всем нам приходится очень трудно: третий год из-за глобальной пандемии коронавируса мы живём по правилам строжайшего карантина, каждое смягчение которого, приводит к новому росту заболеваний. Но жизнь не стоит на месте, она продолжается, скрашивая наше непривычное существование важными, судьбоносными событиями. Наш долг освещать все эти события на страницах «Вышки», чтобы, спустя годы и десятилетия эти статьи и сообщения в библиотеках, государственных или же семейных архивах смогли прочитать представители будущего поколения. Прочитать и представить себе, как жили мы во втором десятилетии III тысячелетия. Но для того, чтобы мы могли выполнить свою миссию, нам очень нужна ваша поддержка. Не откладывайте счета редакции в долгий ящик. Несвоевременная оплата за подписку, праздничные поздравления и рекламу создаёт финансовую напряжённость в отношениях с другими партнёрами, от которых напрямую зависит жизнедеятельность старейшего в республике печатного издания. А это может не лучшим образом отразиться на выходе в свет очередного номера «Вышки», которая за свою 94-летнюю историю не пропустила ни одного выпуска.

Медина ГАСАНОВА, заслуженный журналист
Азербайджанской Республики.