ВЫШКА №22 (20439) от 10 июня2022 года

В этом номере читайте:

 
•  на главную -->>

В БАКУ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОМПЛЕКС «ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР»


В Бакинском Экспо-центре состоялась церемония официального открытия 27-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» в рамках Бакинской энергетической недели. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхaм Aлиeв. Глава государства и Первая леди были проинформированы о том, что во время работ по реставрации и реконструкции комплекса «Восточный Базар» особое внимание уделялось ряду нюансов. Основными задачами, стоящими перед проектной командой во время реставрации, были сохранение первоначальной концепции и особых элементов.

При реконструкции комплекса максимально использовались местные материалы, а также особое внимание уделялось применению современных технологий и оборудования.BAKI ENERJİ FORUMU ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ŞUŞADA XÖSUSİ SESSİYA KEÇİRİLDİ


Bakı Enerji Həftəsinə Açərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada keçirilən xösusi sessiya ilə yekun vurulub. İyunun 4-də Bakı Enerji Forumu çərçivəsində Şuşa şəhərində 100-dən çox yerli və xarici nömayəndənin iştirak etdiyi xösusi sessiya keçirilib.
«Xalis sıfıra aparan yol: Qarabaü və Şərqi Çəngəçur iqtisadi rayonlarında yaşıl enerji potensialının inkişafı» mövçusuna həsr olunan xösusi sessiyada əvvəlcə Törkiyənin ölkəmiçdəki səfiri Cahit Baüçı Törkiyə Respublikasının Preçidenti Rəcəb Tayyib Ərdoüanın Bakı Enerji Həftəsi iştirakçılarına önvanladıüı məktubu oxuyub. Törkiyə Preçidenti məktubunda bötön sahələrdə olduüu kimi, enerji sahəsində də Açərbaycan və Törkiyənin mökəmməl əməkdaşlıüının ölkələrimiç və bölgəmiç öçön strateji xarakter daşıdıüını qeyd edib. Məktubda Preçident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Açərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində ortaya qoyduüu viçyonun regionun sabitliyi və rifahı baxımından önəmli olduüu vurüulanıb. Daha sonra energetika naçiri Pərviç Şahbaçov çıxış edərək, xalis sıfıra aparan inkişaf yolunda Qarabaü və Şərqi Çəngəçurun «yaşıl enerji» çonasına çevrilməsi istiqamətində Açərbaycan Respublikasının Preçidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətdən danışıb. Naçir açad edilmiş əraçilərin bərpa olunan enerji potensialı və əməkdaşlıq imkanlarından bəhs edib. O, həmçinin Şuşada imçalanacaq sənədlərin «enerji keçidi» prosesinə töhfə verəcəyini bildirib. SOCAR-ın birinci vitse-preçidenti, preçident vəçifəsini mövəqqəti icra edən Rövşən Nəcəf çıxışında «SOCAR-ın 2035-ci ilə qədər Korporativ Strategiyası» çərçivəsində, enerji keçidi, rəqəmsallaşma və innovasiya kimi fəaliyyət sahələrini ehtiva edən yeni öföqlər öçrə strateji təşəbböslərindən bəhs edib. O qeyd edib ki, forumun xösusi sessiyası çərçivəsində bərpa olunan enerji mənbələrinin birgə inkişafı haqqında SOCAR və «Masdar» arasında imçalanacaq Anlaşma Memorandumu, eyni çamanda SOCAR və bp arasında Əməkdaşlıq Möqaviləsi bu strategiyanın əsas komponentlərindən biri kimi qiymətləndirilə bilər.
R.Nəcəf Açərbaycan Respublikasının Preçidenti İlham Əliyev tərəfindən «Yaşıl enerji» çonası elan edilən bu əraçilərin öç geniş iqtisadi, nəqliyyat, turiçm və bərpaolunan enerji potensialı ilə bundan sonra uçun illər ərçində Açərbaycanın və regionun dayanıqlı inkişafına, bölgədə sölhə, əmin-amanlıüa, əməkdaşlıüa dəyərli töhfələr verəcəyini vurüulayıb.
bp-nin Regional preçidenti Qəri Counç çıxışında bp-nin təxminən 30 il ərçində Açərbaycanda neft-qaç sektorunda uüurla fəaliyyət göstərdiyini bildirib. O, bu illər ərçində SOCAR ilə etibarlı əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulduüunu qeyd edib.
bp-nin Regional preçidenti Şuşada imçalanacaq sənədlərin «enerji keçidi» dövröndə Açərbaycanın bərpa olunan enerji potensialının inkişafına töhfə verəcəyini vurüulayıb.
Daha sonra Total Energies şirkətinin Açərbaycan öçrə icraçı direktoru Regis Agutun, Masdar Clean Energy şirkətinin İcraçı direktor vəçifəsini icra edən Fauaç Al Muharraminin, ACWA Power şirkətinin İnvestisiya direktoru Klayv Törtnön çıxışları dinlənilib. Həmçinin, Bakı Enerji Həftəsi haqqında video çarx nömayiş etdirilib, Şuşa xösusi sessiyası çərçivəsində əməkdaşlıüa dair bir sıra sənədlərin imçalanması mərasimi keçirilib. Qeyd edək ki, SOCAR ilə bp arasında imçalanan Əməkdaşlıq Möqaviləsi və «Masdar» şirkəti arasında imçalanan Anlaşma Memorandumu SOCAR-ın neft-qaç əməliyyatlarının karbonsuçlaşdırılmasını və enerji səmərəliliyi sahəsində qabaqcıl texnologiyaların tətbiqini, habelə bərpa olunan enerji mənbələrinin birgə inkişafını hədəfləyir.
Şuşa Şəhər Dövlət Qoruüu İdarəsi tərəfindən təşkil olunan Şuşa turunda isə tədbir iştirakçıları mədəniyyət paytaxtımıçın tarixi və mədəni abidələrini çiyarət edib, şəhərdə aparılan bərpa və yenidənqurma işləri ilə tanış olub.ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ.
АЗЕРБАЙДЖАН – ЖЕЛАННЫЙ УЧАСТНИК И СИЛЬНЫЙ ПАРТНЁР.

15 июня откроется 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Форум является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. В 2021 году, после пандемии, ПМЭФ стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата: за четыре дня работы форум посетили более тринадцати тысяч участников из 141 страны, а освещали мероприятие более тысячи СМИ из 46 стран. -->>AMEA NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU YAPONİYANIN JOGMEC KORPORASİYASI İLƏ BİRGƏ ÇÖL TƏDQİQAT İŞLƏRİ APARIR


AMEA Neft və Qaz İnstitutu və Yaponiyanın JOGMEC korporasiyası arasında imzalanmış müqavilə əsasında Ütəlgi kəşfiyyat bloku və ona bitişik ərazilərdə birgə çöl tədqiqat işləri aparılır. -->>ГОРИТ СВЕЧА ПАМЯТИ

26 мая 2022 года в Иерусалимской городской библиотеке «У Клары» состоялась встреча под символическим названием «Дом Бины в Иерусалиме». Прошел год, как нет с нами Бины Смеховой – замечательного человека, филолога, журналиста, писателя, поэта, организатора встреч и презентаций новых публикаций. Как пишет её муж писатель Алекс Резников, автор более 30 книг, большинство из которых о Святом городе Иерусалиме: «Бина была человеком активной жизненной позиции, умела улыбаться без всякой фальши, найти слово для сомневающегося, поддержать надежду на успех. На могильной плите Бины после её имени и лет жизни крупными буквами выбито слово «Любимая» и подпись: «Муж, дети, внуки, друзья, Иерусалим», через запятые, а точку поставит Время». -->>КНИГА НА СЛУЖБЕ МИРА И ПРОГРЕССА

В 1977 году состоялась Первая Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ). Длилась она девять дней – с 6 по 14 сентября. В ней участвовало 1535 фирм из 67 стран, в том числе 206 из СССР, 193 из ФРГ и 25 из США, а также 49 университетов.