ВЫШКА №27 (20495) от 21 июля 2023 года

В этом номере читайте:

 


ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХAМ AЛИEВ ПОСЕТИЛ ДЖАЛИЛАБАДСКИЙ, ФИЗУЛИНСКИЙ И ХОДЖАЛИНСКИЙ РАЙОНЫ


Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 20 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхaм Aлиeв посетил Джалилабадский район. Глава государства принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования. Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал Президента Ильхaма Aлиeва об условиях, созданных в центре.MƏTBUATIMIZ QLOBAL TRANSFORMASİYADA DAYANIQLILIĞINI TƏMİN ETMƏLİDİR

Müasir, qloballaşan dünyamız Azərbaycanda bir çox sahələrdə olduğu kimi, media sahəsinin də yeniləşməsini, yeni çağırışlara cavab verməsini, habelə cəmiyyətin dəqiq, dürüst, qərəzsiz məlumatlandırılması prosesinin şəffaflıqla həyata keçirilməsini diktə edir. Ölkəmizin dövlətçilik, quruculuq tarixində hər zaman maarifçiliyə, görülən işlərə düzgün qiymətin verilməsi, cəmiyyətin məlumatlandırılması fəaliyyətinə, ümumilikdə jurnalistika anlayışına böyük töhfələr olmuşdur. Tarixən sözazadlığı hər bir ölkədə insanların öz fikirlərini sərbəst ifadə etmək arzusunu gerçəkləşdirir. Təsadüfi deyil ki, ictimai fikrə təsir imkanı böyük olan mətbuat bütün dünyada «dördüncü hakimiyyət» adlandırılır. Azad mətbuatın mövcud olduğu ölkələrdə təbii ki, demokratiya və siyasi plüralizm mühiti yaradılır.В АЗЕРБАЙДЖАНЕ НАЧАЛСЯ СЕЗОН АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК

Азербайджан – страна, известная своими наземными и подземными богатствами, страна, которая по праву гордится своей материальной и нематериальной культурой. Для выявления образцов материальной культуры, свидетельствующих об эволюции человека на этой территории на протяжении многих веков, проводятся археологические исследования, благодаря которым в различные годы были выявлены Гуручайская, Кура-Аразская, Ходжалы-Кедабекская, Нахчыванская, Талыш-Муганская, Лейлатепинская и другие археологические культуры. —>>ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ

Джангир Али Аббасович Керимов, родился 18 июля 1923 года в Баку. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Правовед, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР (1966) и РАН (1991), академик Академии наук Азербайджана (1967), лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР (1980), главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН, член Отделения общественных наук РАН. —>>РАБОТА ДАВАЛА МНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА

«Вышка» выходит в свет уже 96-й год. Причём со дня выпуска первого номера газеты 1 марта 1928 года практически не было ни одного простоя по каким бы то ни было причинам. И всё это время «Вышка» поддерживает тесную связь со своими читателями, предоставляя им самую широкую возможность принимать участие в выпуске каждого очередного номера. Одна из старейших страниц «Вышки» «Читатель – газета». На этой странице под рубрикой «Из почты редакции» публикуются их письма. Другая рубрика – «Алло, «Вышка», расскажите, пожалуйста» отвечает на вопросы читателей. Эта обратная связь продолжается и сегодня, обогащая тематику газеты актуальными, вызывающими интерес читательской аудитории газеты публикациями. Рза Рагимович Кафаров, чьё имя нередко появляется на страницах «Вышки», является представителем той большой армии нефтяников, для которых и создавалась в 1928 году наша газета. Беседу с действительным членом Европейской Академии Естественных Наук (г. Ганновер, Германия) мы и предлагаем вниманию читателей в сегодняшнем номере. —>>GETDİK, GƏZDİK BİZ XIZI DAĞLARINI…

Tanrının yaratdığı gözəl Xızı dağlarının qoynunda bir neçə dəfə olmuşam. Amma hər dəfə Xızıya gələndə elə bilirəm ki, bu yerləri ilk dəfə görürəm. Gözəlliyi seyr etməkdən doymaq olmur. Xızının gözəl təbiəti, yaşıl meşələrinin saf havası könül oxşayır, hər tərəfində arxalı dağlar görünür. Rayonun bəzi kəndlərində torpaq yolla getməyin çətinlikləri hiss olunsa da, Xızının dağ yolları səhmana salınıb, gediş — gəliş asanlaşıb. Neçə-neçə səyahət marşrutları, obyektlər açılıb. Əlbəttə, səfalı təbiət, sərin hava, rahat yollar çox insanları cəlb edir. Gözəl mənzərəli, füsünkar dağlarla əhatə olunmuş Xızıya çatanda vaxtın necə keçdiyindən xəbərimiz olmadı. Söz adamlarının yolçuluğu və poetik söhbətləri o qədər maraqlı olur ki... Fikir qönçələri, söz möcüzələri uzaq yolu yaxın edir. Emil idi, Elnur idi, Qılman idi, mən idim... Yolboyu isti duyğuların içindən keçib Xızı dağlarının sərin qoynuna gedirdik. Bir—birimizə şeir oxumağımız duyğularımızı daha da dolğunlaşdırırdı...ЖЕМЧУЖИНЫ МИРОВОГО ОПЕРНОГО ИСКУССТВА В ИСПОЛНЕНИИ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ-СТУДИИ БМА


14 июля в Русском доме Баку состоялся концерт лауреата международных конкурсов, студента Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова Теймура Кязымова. Руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров поздравил Теймура с его успехами, подчеркнув важную роль учителей и родителей в воспитании талантливой молодёжи.Михаил Яковлевич АГАРУНОВ

17 июля 2023 года ушёл из жизни замечательный бакинец и израильтянин, профессор Михаил Яковлевич Агарунов, гордость Международной ассоциации Азербайджан – Израиль «АзИз», человек, стоявший у её истоков с самого начала – 2007 года и постоянно с огромным энтузиазмом принимавший участие в её деятельности. Он был членом правления «АзИз», председателем совета старейшин, председателем ревизионной комиссии. Являлся членом Союза русскоязычных писателей Израиля. Его биография приведена в сборнике «Выходцы из Азербайджана в Израиле. Кто есть кто».
Михаил Яковлевич Агарунов родился 4 декабря 1936 года в Баку. Окончил школу № 164 в Баку. Выпускник Московского и Азербайджанского университетов, специалист в области химии полупроводников, компонентов ракетных топлив и патентоведения. Изобретатель.
Михаил Яковлевич признанный учёный не только в области химии, а также изучения языка, истории и письменности горско-еврейского народа, составитель первого объёмного словаря горско-еврейского языка. Он был членом президиума Всемирного конгресса горских евреев. Опубликовал в общей сложности более 300 научных трудов и публицистических статей. В 2000 году М.Я.Агаруновым был составлен и издан библиографический указатель «Горские евреи Азербайджана: история, этнография, культура, язык», содержащий более 600 наименований источников информации. В 2016 году Михаил Яковлевич прочитал статью про себя, опубликованную Азербайджанским национальным информационным агентством «Азертадж» под названием «Горский еврей из Баку – дважды «Человек года» (https://azertag.az/ru/xeber/996040), которая ему очень понравилась. Ведь он дважды в 2011 и 2016 году избирался «Человеком года горско-еврейской общины. В 2019 году он был награждён Всемирным конгрессом горских евреев «Орденом Заура Гилалова». А в 2021 году Государственныё комитет по работе с диаспорой Азербайджана вручил ему «Медаль за заслуги в деятельности диаспоры». Михаил Яковлевич регулярно публиковался на страницах «АзИз», «СТМЭГИ», газет «Вышка» и «Бакинский рабочий», рассказывал о земляках, про своего знаменитого отца Якова Михайловича Агарунова, про историю горских евреев, про день космонавтики и бакинский театр русской драмы…
Нам будет Вас не хватать, Михаил Яковлевич. Выражаем соболезнование супруге Туран ханум и всем членам его большой семьи.

Правление «АзИз»
17 июля 2023 года.